Serwis ESG

Zajęcia przyrodnicze w szkołach

Zajęcia przyrodnicze w szkołach

W szkołach podstawowych, które biorą udział w projekcie "Graj z nami w zielone!" przeprowadzono serię 12 lekcji przyrodniczych, w których wzięło udział ponad 350 uczniów. Zajęcia odbyły się w rejonie inwestycji Grupy Polenergia Farmy Wiatrowej Kostomłoty i Farmy Wiatrowej Dębsk.

Te cenne zajęcia były prowadzone przez doświadczonych ekspertów, którzy podzielili się swoją wiedzą z uczniami lokalnych szkół podstawowych. Zajęcia obejmowały dzieci zarówno z młodszych klas I-III, jak i z klas starszych IV-VIII. Zakres materiału, treści, środki dydaktyczne, zabawy i metody zostały odpowiednio dostosowane do poziomu edukacyjnego, co zapewniło pełne zaangażowanie i zrozumienie tematu.

Podczas spotkań dzieci miały okazję poznać gatunki ptaków występujące w okolicy swoich szkół. Dowiedziały się, jak ptaki drapieżne i sowy budują gniazda i dziuple, oraz jak można chronić ptaki w swoim otoczeniu. Jednym z poruszanych tematów podczas lekcji był fascynujący świat sów. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z różnymi gatunkami sów, które występują w ich lokalnym środowisku, oraz dowiedzenia się o ich unikalnych cechach i zwyczajach. Zachęcano ich również do prowadzenia obserwacji w miejscach, gdzie sowy mogłyby zamieszkiwać, oraz do troski o te obszary. Dzięki temu dzieci miały szansę poznać i docenić wartość ochrony przyrody oraz lokalnych siedlisk dla dzikich zwierząt.

Jednym z najciekawszych elementów tych zajęć były wyprawy terenowe, podczas których uczniowie mieli możliwość zbierania wypluwek sów. Zbierane charakterystyczne ślady stanowiły cenny materiał badawczy, który został przekazany dr. Kasprzykowi z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dr. Kasprzyk, będący ekspertem w dziedzinie diety sów, wykorzystał zebrane wypluwki do prowadzenia badań nad dietą tych fascynujących ptaków. Było to nie tylko wyjątkowe doświadczenie dla uczniów, ale także szansa na współpracę naukową i przyczynienie się do wiedzy na temat lokalnych sów.

Projekt „Graj z nami w zielone!” angażuje uczniów szkół podstawowych, umożliwiając im udział w unikalnych i interaktywnych zajęciach edukacyjnych. Dzięki tym zajęciom, organizowanym przez Grupę Polenergia, dzieci mają okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat różnorodności biologicznej w swoim regionie oraz rozwijać umiejętności obserwacji i troski o otaczające je środowisko. Uczniowie stają się bardziej świadomi i zaangażowani w ochronę przyrody, co będzie miało pozytywny wpływ na ich dalsze życie.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close