Serwis ESG

Światowy Dzień Pszczół na Farmach Fotowoltaicznych w Sulechowie

Światowy Dzień Pszczół na Farmach Fotowoltaicznych w Sulechowie

20 maja obchodziliśmy Światowy Dzień Pszczół. To doskonała okazja do rozmowy z dziećmi na temat znaczenia pszczół i innych owadów dla środowiska naturalnego i gospodarki oraz do promowania postaw ekologicznych. Dlatego w ostatni poniedziałek, 22 maja, na terenie farm fotowoltaicznych w Sulechowie zorganizowaliśmy zajęcia edukacyjne, na które zaprosiliśmy 70 uczniów z 5 szkół podstawowych. W zajęciach wzięli udział uczniowie Szkół Podstawowych nr 1, nr 2 i nr 3 z Sulechowa oraz Szkół Podstawowych z Bukowa i Kalska.

Podczas wydarzenia dzieci miały okazję wziąć udział w trzech spotkaniach:

  • Spacer i zajęcia dotyczące roli owadów w ekosystemie, które poprowadziła Pani Alicja Dubicka-Czechowska z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
  • Wykład o pszczelarstwie i roli pszczół w gospodarce rolnej, który poprowadził pszczelarz opiekujący się naszą pasieką, Pan Krystian Bedynek.
  • Wspólna wizyta na terenie farmy fotowoltaicznej i zajęcia dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii, prowadzone przez kierowników projektów w Grupie Polenergia.
  • To wydarzenie zostało zorganizowane w ramach trwającego od 2022 roku projektu „Graj z nami w zielone!” Grupa Polenergia prowadzi działania edukacyjne, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że edukacja młodych pokoleń ma ogromne znaczenie dla przyszłości naszej planety i środowiska.

Światowy Dzień Pszczół, ustanowiony przez ONZ z inicjatywy Słowenii, obchodzimy właśnie 20 maja. Jego celem jest podkreślenie znaczenia pszczół dla pozyskiwania żywności oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia, którym te owady są narażone.

Według Programu Środowiskowego ONZ (UNEP, United Nations Environment Programme), aż 84% z 264 gatunków roślin uprawianych w Europie wymaga zapylania przez owady. W Polsce występuje blisko 470 gatunków pszczół, z których najbardziej znana jest pszczoła miodna. Około jedna trzecia spożywanej przez nas żywności jest wynikiem zapylania przez pszczoły miodne.

Ogromnym zagrożeniem dla tych owadów jest intensyfikacja rolnictwa, nadmierne lub nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin i nawozów, obecność patogenów, zanieczyszczenie środowiska oraz zmiany klimatyczne. W ostatnich latach coraz więcej organizacji ekologicznych zwraca uwagę na zagrożenia, które przyczyniają się do masowego wymierania owadów zapylających. Według nich, głównym zagrożeniem dla pszczół jest utrata siedlisk bazy pokarmowej i miejsc lęgowych, które wynikają z przemian w użytkowaniu terenów. Rosnąca powierzchnia miast i pól uprawnych, gęsta zabudowa terenów, częste koszenie trawników i łąk to tylko niektóre z czynników, które nie sprzyjają tym owadom.

Dlatego na terenie 50 hektarów farm fotowoltaicznych w Sulechowie prowadzimy zróżnicowane uprawy łąk kwietnych oraz muraw pastwiskowych, które stanowią obfite źródło pożytków dla owadów. Tereny naszych farm fotowoltaicznych są wolne od zanieczyszczeń i chemikaliów stosowanych w rolnictwie. Zwiększająca się powierzchnia łąk przekłada się na większą różnorodność gatunkową owadów, a także ptaków i ssaków. Dzięki naszym działaniom zauważalnie wzrasta różnorodność biologiczna w rejonie Sulechowa.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close