Serwis ESG

Projekty gazowe

Kontrast
Wielkość liter - A +

Projekty gazowe

Aby skutecznie zbilansować portfel wytwórczy, zgodnie z nową strategią Polenergia planuje rozwijać projekty oparte o zaawansowane technologie gazowe, realizując inwestycje w bloki kogeneracyjne przeznaczone dla przemysłowych odbiorców pary technologicznej. Będą one stanowiły również przyczółek do transformacji wodorowej, na którą Grupa w najbliższych latach chce być w pełni gotowa. Zarówno istniejąca elektrociepłownia w Nowej Sarzynie, jak i planowane nowe bloki gazowe mają być przygotowane do spalania zielonego wodoru, co przyczyni się w przyszłości do budowy zeroemisyjnej grupy energetycznej

29 czerwca 2020 roku Polenergia oraz Siemens Energy podpisały list intencyjny o współpracy w zakresie przemysłowego zastosowania wysokosprawnej kogeneracji, jak również wprowadzenia rozwiązań umożliwiających zrównoważoną produkcję i wykorzystanie wodoru. Obie strony zadeklarowały długofalową współpracę skoncentrowaną na polskim rynku, który potrzebuje efektywnych i skutecznych rozwiązań ograniczających negatywny wpływ działalności gospodarczej na klimat i środowisko.

Rosnące ceny energii elektrycznej i uprawnień do emisji będą skłaniały energochłonny polski przemysł do poszukiwania mechanizmów, które obniżyłyby koszty energii elektrycznej i cieplnej wykorzystywanej w procesach technologicznych przy jednoczesnym zmniejszeniu śladu węglowego swoich produktów. Ustabilizowanie produkcji pochodzącej z OZE wymaga realizacji nowoczesnych niskoemisyjnych projektów opartych o gaz ziemny. Elastyczność tej technologii sprawia, że instalacje gazowe staną się w najbliższych latach preferowaną opcją zwiększenia zainstalowanych mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym.

W 2020 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt dotyczący taksonomii – czyli jednolitej klasyfikacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Polski przemysł i energetyka liczą, że inwestycje wykorzystujące gaz ziemny również zostaną uwzględnione w ramach taksonomii, co powinno przyspieszyć proces transformacji energetycznej w oparciu o paliwo gazowe.

Wyniki wyszukiwania