Serwis ESG

Bioróżnorodność

Kontrast
Wielkość liter - A +

Bioróżnorodność

Światowa populacja dzikich zwierząt zmniejszyła się o 60% w ciągu ostatnich czterdziestu lat. Milion gatunków jest zagrożonych wyginięciem. Polenergia ma świadomość, że bioróżnorodność jest niezbędna dla naszego życia. Zdrowe ekosystemy to podstawa naszego dobrostanu. I odwrotnie – ich dalsza degradacja to znaczne pogorszenie jakości naszego życia ze wszystkimi tego skutkami (włącznie z katastrofami naturalnymi).

  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3
  • 304-2
  • 304-3

W maju 2020 roku ogłoszona została Strategia Bioróżnorodności EU – EU Biodiversity strategy for 2030 | European Commission (europa.eu) – której celem jest powrót Europy na ścieżkę ekologicznej równowagi do roku 2030. Jest ona częścią Europejskiego Zielonego Ładu – strategii, dzięki której Unia Europejska do 2050 roku ma stać się pierwszą na świecie neutralną emisyjnie grupą państw.

Dla Grupy Polenergia niezmiernie istotne jest, aby realizując projekty, dbać o otoczenie. Naszym obowiązkiem jest minimalizowanie oddziaływań naszych inwestycji. Wcielając je w życie, zawsze tworzymy wartość dodaną dla lokalnych ekosystemów. Wiemy, że utrata bioróżnorodności i kryzys klimatyczny są od siebie zależne.

Realizacja każdego nowego projektu i nadzór nad instalacjami w eksploatacji dają nam możliwość spojrzenia na lokalną bioróżnorodność. Przy okazji budowy i eksploatacji projektów OZE, przyczyniających się do zmniejszenia efektu cieplarnianego, Polenergia zawsze stara się dążyć do odbudowy lokalnej bioróżnorodności.

Grupa, realizując każdy nowy projekt, analizuje i ocenia jego oddziaływanie i uzyskuje decyzję środowiskową. Ponadto dla projektów w budowie Polenergia wdraża nadzór przyrodniczy. Przyrodnicy realizujący nadzór pomagają nam nie tylko budować zgodnie z prawem i zminimalizować oddziaływanie na środowisko, lecz także stworzyć wartość dodaną dla lokalnej bioróżnorodności. Takie projekty tworzone są od 2014 roku (na przykład czynna ochrona błotniaka łąkowego).

Dla Grupy Polenergia każde nawet małe działanie lokalne chroniące i zwiększające lokalny potencjał bioróżnorodnościowy to element Strategii CSR. Najważniejsze są dla nas lokalne inicjatywy i to właśnie od nich trzeba rozpocząć realizację Strategii na rzecz bioróżnorodności.

Wiosenne nasadzenia zieleni

Realizując nasze projekty zawsze dbamy o minimalizowanie oddziaływań na środowisko i wsparcie mieszkańców. Wspólnie z gminami i naszymi partnerami biznesowymi realizujemy cykl nasadzeń drzew i krzewów, w gminach, w których znajdują się nasze inwestycje.

Więcej

Bioróżnorodność na obszarze FW Dębsk

Dbałość o bioróżnorodność towarzyszy każdemu etapowi budowy FW Dębsk. Z pomocą przyrodnika zlokalizowaliśmy odcinki, na których kable układane są techniką bezwykopową. W ten sposób chronimy cenne biologicznie tereny podmokłe.

Więcej

Budki dla sów na terenie FW Dębsk

W czasie nadzoru przyrodniczego, prowadzonego na terenie budowy Farmy Wiatrowej Dębsk, przyrodnicy stwierdzili obecność pójdźki zwyczajnej, ptaka z rodziny puszczykowatych.

Więcej

Nadzór przyrodniczy na budowach

Polenergia jest firmą odpowiedzialną za lokalne społeczności i środowisko, dlatego zarówno w czasie budowy, jak i eksploatacji obiektów, odpowiada za ochronę środowiska i bioróżnorodność obszarów oraz minimalizację swoich negatywnych oddziaływań.

Więcej

Pasieki i łąki na terenie FF Sulechów

Przykładem działań wzmacniających bioróżnorodność na terenie obiektów należących do Polenergii jest zasianie miododajnych łąk kwietnych i założenie pasieczyska na terenie FF Sulechów I w województwie lubuskim.

Więcej

Program ochrony błotniaka łąkowego

Więcej

Siedliska zastępcze dla brzegówki zwyczajnej

Więcej

Analiza przyrodnicza miododajnych łąk kwietnych

Więcej

Wyniki wyszukiwania