Serwis ESG

Fotowoltaiczna pasieka pełna miodu

Fotowoltaiczna pasieka pełna miodu

Dzielimy się z Państwem „elektrycznym” miodem z Farm Fotowoltaicznych Grupy Polenergia w Sulechowie. To trzeci rok funkcjonowania naszej pasieki i kolejne miodobranie. Pasieka składa się z dziesięciu uli. Każda z pszczelich rodzin to aż 50 tysięcy pszczół, które zbierają nektar i pyłek z rosnących na terenie farm kwiatów oraz z innych występujących w okolicy roślin miododajnych.

Pasieka w Sulechowie na stałe wpisała się w historię instalacji słonecznych Polenergii. Już kilka miesięcy po uruchomieniu pierwszych Farm Fotowoltaicznych Sulechów I o mocy 8 MWp, na ich terenie pojawiły się nasze pszczoły. W ciągu zaledwie trzech lat Gmina Sulechów stała się prawdziwą fotowoltaiczną doliną Grupy. Powierzchnia naszych farm wzrosła z 16 do 61 hektarów, a moc wszystkich instalacji urosła do 30 MWp. Przewidywana roczna produkcja czystej energii elektrycznej ze słońca wyniesie w Sulechowie około 32 GWh, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną 16 tysięcy gospodarstw domowych i tym samym pozwoli uniknąć emisji aż 27 tysięcy ton szkodliwych gazów cieplarnianych rocznie. Czas pracy instalacji szacowany jest nawet na 30 lat, natomiast skumulowana produkcja energii elektrycznej wyniesie około 860 GWh.

10

Pszczelich rodzin na Farmach Fotowoltaicznych w Sulechowie

400 kg

Roczna produkcja miodu na Farmach Fotowoltaicznych Sulechów I

W 2022 roku na farmach obsialiśmy powierzchnię 50 ha miododajną mieszanką łąk kwietnych i pastwiskowych. Dodatkowo posialiśmy miododajną koniczynę i facelię. Wprowadzone przez nas zróżnicowanie użytkowania terenu sprawia, że uzyskujemy wyższe bogactwo gatunkowe siedliska. W ten sposób Polenergia nie tylko wytwarza zieloną energię, ale także przyczynia się do stworzenia wielohektarowego areału, który wzmacnia lokalną bioróżnorodność oraz stanowi bazę pokarmową dla dziko żyjących zapylaczy. Nasza farma jest też miejscem schronienia i rozrodu dla wielu gatunków ptaków i ssaków, w tym gatunków ściśle chronionych. Nasze łąkowe kwiaty oraz krzewy i drzewa dostarczają ogromnej ilości pożytków dla naszych pszczół.

Wspieranie owadów zapylających wpływa pozytywnie na środowisko naturalne oraz gwarantuje bezpieczeństwo żywnościowe na ziemi. Pszczoły i owady zapylające są niezmiernie istotne dla naszego środowiska. W ciągu ostatnich dekad populacja owadów zapylających gwałtownie maleje w związku z utratą siedlisk, intensyfikacji rolnictwa i stosowania chemicznych środków ochrony roślin oraz zmian klimat. Spadek liczebności zapylaczy powoduje spadek w produkcji rolniczej i ryzyko w ograniczeniu dostaw żywności.

Na naszych farmach nie tylko prowadzimy pasiekę, ale także wspieramy inne gatunki owadów. Usypane kopce z kamieni i gliny to doskonałe miejsce rozwoju trzmieli i innych owadów ziemnych. Dodatkowo na terenie farm ustawimy osiem domków dla owadów, które stanowią miejsce rozwoju innych owadów zapylających.

Gospodarka pszczelarska może być także ważnym źródłem utrzymania dla mieszkańców terenów niezurbanizowanych. Wspieramy rozwój lokalnej przedsiębiorczości, dlatego też naszą pasiekę prowadzi pszczelarz mieszkający w bliskiej odległości od farm w Sulechowie, który rozwija swoją działalność pszczelarską.

Bioróżnorodność oraz troska o przyszłość naszej planety są na stałe wpisane w DNA Polenergii, inwestującej w odnawialne źródła energii. Aby skutecznie walczyć z kryzysem klimatycznym oraz zagrożeniem dla różnorodności biologicznej na ziemi, aktywnie współpracujemy z wieloma instytucjami. Jesteśmy Partnerem ogłoszonego w tym roku przez ONZ Manifestu #OnlyOneEarth i ponownie zaangażowaliśmy się w inicjatywę UNEP/GRID-Warszawa „Zielona Wstążka #DlaPlanety”. Mówimy głośno TAK dla edukacji klimatycznej! i podpisujemy się pod apelem UN Global Compact Network Poland o jak najszybsze wprowadzenie do szkół kompleksowej i rzetelnej edukacji z zakresu zmian klimatycznych. Gramy w zielone!® wspólnie z Kulczyk Foundation i organizujemy m.in. zajęcia edukacyjne na temat ochrony środowiska i zamian klimatu dla dzieci ze szkół podstawowych w całej Polsce. Podejmujemy działania i zachęcamy samorządy lokalne w miejscach, gdzie rozwijamy nasze inwestycje, do świadomego angażowania się w odtwarzanie ekosystemów.

Niech ten wiosenny miód stanie się dla Państwa zachętą by przypiąć wraz z nami Zieloną Wstążkę #DlaPlanety i już teraz dołączyć do wszystkich, którym dobro przyrody i środowiska oraz starania na rzecz powstrzymania degradacji ekosystemów są szczególnie bliskie. Jesteśmy przekonani, że razem możemy osiągnąć zamierzone cele – szczególnie te najambitniejsze, bo Ziemia jest jedna dla wszystkich i musimy o tym pamiętać!

Współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim przy monitoringu przyrodniczym na farmach fotowoltaicznych.

Polenergia rozpoczyna współpracę z Uniwersytetem Zielonogórskim w celu prowadzenia kompleksowego monitoringu różnorodności biologicznej na terenie zespołu Farm Fotowoltaicznych w Sulechowie. Naukowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego przeprowadzą badania, których celem jest określenie występowania fauny oraz siedlisk roślinnych na farmach fotowoltaicznych w Sulechowie oraz ocena oddziaływania inwestycji na różnorodność biologiczną.

Więcej informacji: https://esg.polenergia.pl/2022/wspolpraca-z-uniwersytetem-zielonogorskim-przy-monitoringu-przyrodniczym-na-farmach-fotowoltaicznych/

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close