Serwis ESG

Współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim na farmach fotowoltaicznych

Współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim na farmach fotowoltaicznych

Polenergia rozpoczyna współpracę z Uniwersytetem Zielonogórskim w celu prowadzenia kompleksowego monitoringu różnorodności biologicznej na terenie zespołu Farm Fotowoltaicznych w Sulechowie. Naukowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego przeprowadzą badania, których celem jest określenie występowania fauny oraz siedlisk roślinnych na farmach fotowoltaicznych w Sulechowie oraz ocena oddziaływania inwestycji na różnorodność biologiczną.

Monitoring różnorodności biologicznej wynika z przyjętych wartości etycznych w Grupie Polenergia oraz z celów stawianych w Strategii ESG w zakresie należytej staranności w zakresie ochrony środowiska.

Wybrane grupy gatunkowe będą poddane analizie jakościowej i ilościowej przez okres dwunastu miesięcy. Badaniami zostaną objęte:

  • Bezkręgowce, z uwzględnieniem szczególnie gatunków pszczół dzikich oraz motyli dziennych.
  • Ptaki, zarówno te lęgowe na terenie farmy, jak i przelotne, korzystające z terenu farmy jako łowiska.
  • Ssaki, których monitorowanie będzie oparte na wykorzystaniu fotopułapek oraz analizie śladów i odchodów.
  • Badania będą także obejmować analizę występowania nietoperzy przy użyciu rejestratorów echolokacyjnych ich głosów.

Prowadzenie stałego monitoringu przyrodniczego na terenie farm dostarczy wiele istotnych informacji:

  • Umożliwi określenie wpływu farm fotowoltaicznych na różnorodność biologiczną w rejonie inwestycji.
  • Pozwoli ocenić efektywność działań przyrodniczych podejmowanych na terenie farm w zakresie ochrony różnorodności biologicznej.
  • Dostarczy danych porównawczych między terenem farm fotowoltaicznych a terenami sąsiadującymi z inwestycją.
  • Wyniki monitoringu pomogą również w opracowaniu planów działań w zakresie ochrony różnorodności biologicznej na terenie farm fotowoltaicznych w Sulechowie oraz na terenach nowo powstających farm fotowoltaicznych realizowanych przez Spółki Grupy Polenergia.

Zespół Farm Fotowoltaicznych Sulechów I, Sulechów II i Sulechów III znajduje się w miejscowości Kruszyna, w Gminie Sulechów, w powiecie zielonogórskim, w województwie lubuskim. Składa się on z 29 farm fotowoltaicznych, na których ze względu na technologiczne uwarunkowania (odstępy między rzędami, drogi dojazdowe), panele fotowoltaiczne zajmują tylko połowę ponad 50 hektarowego obszaru farm fotowoltaicznych w Sulechowie. Możliwe jest więc prowadzenie dodatkowych działań wspierających różnorodność biologiczną.

Od 2021 roku na części farm utrzymywana jest łąka kwietna, od 2022 roku założono łąkę pastwiskową z gatunkami kwitnącymi. Na terenie farm zostały wykonane kopce ziemne dla trzmieli oraz ustawione uliki dla owadów. W związku z podejmowanymi działaniami od jesieni 2021 roku prowadzono pierwsze badania występowania ptaków, ssaków oraz owadów.

Monitoring przyrodniczy na terenie farm fotowoltaicznych prowadzony jest od 2021 roku. Dzięki dotychczas realizowanym badaniom ustalono obecność 6 gatunków ssaków na terenie Farm Fotowoltaicznych Sulechów. Ornitolodzy potwierdzili występowanie aż 30 gatunków ptaków, spośród których 4 gatunki są częściowo chronione, a 26 gatunków jest ściśle chronionych, w tym 2 gatunki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej Natura 2000.

Więcej o dotychczasowych działaniach na terenie Farm Fotowoltaicznych w Sulechowie pod linkiem: https://esg.polenergia.pl/2022/dobre-praktyki/dbamy-o-bioroznorodnosc-na-farmach-fotowoltaicznych/

Podpisując umowę z Uniwersytetem Zielonogórskim rozszerzamy zakres dotychczas realizowanego monitoringu przyrodniczego. Dodatkowo dzięki podpisanemu porozumieniu rozszerzamy naszą współpracę z jednostkami naukowymi, dzięki którym mamy możliwość realizować zadania i Cele Zrównoważonego rozwoju, sprzyjające m.in. ochronie zasobów przyrodniczych na lądzie oraz minimalizowaniu wpływu inwestycji na środowisko naturalne. Prowadząc działania z zakresu monitoringu środowiska wspólnie z Uniwersytetem Zielonogórskim realizujemy Cel 17 – Partnerstwa na rzec celów.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close