Serwis ESG

Budowa Farmy Wiatrowej Dębsk – działania zwiększające bioróżnorodność

Budowa Farmy Wiatrowej Dębsk – działania zwiększające bioróżnorodność

Oprócz długofalowego programu nasadzeń zieleni, który został wdrożony na terenie wszystkich budowanych projektów farm wiatrowych, wykonano szereg innych działań na rzecz bioróżnorodności. Działania te zostały zidentyfikowane i zaplanowane przez Grupę Polenergia we współpracy z nadzorem przyrodniczym, który czuwa nad pracami budowlanymi związanymi z FW Dębsk. Ponadto zostały one ustalone i zaakceptowane przez przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Żuromin. Dzięki wdrożeniu tych działań i szeroką komunikacją z władzami i mieszkańcami, Grupa Polenergia nie tylko wpływa korzystnie na lokalną bioróżnorodność, ale również buduje bliskie relacje z lokalnymi społecznościami i edukuje w obszarze lokalnie występujących chronionych gatunków.

Na terenie budowy FW Dębsk i w okolicy, stwierdzono obecność pójdźki zwyczajnej Athene noctua (ptak z rodziny puszczykowatych) – bardzo rzadkiego ptaka lęgowego, dlatego też w okolicy zostały rozwieszone budki lęgowe dla tego gatunku. Takie działanie bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia lokalnej populacji pójdźki zwyczajnej. W działania zostali włączeni mieszkańcy, dyrekcja szkół oraz Urząd Gminy Żuromin. W styczniu 2021 r., zamontowano łącznie 8 budek dla pójdźki, które zostały umieszczone na drzewach, a także na budynkach gospodarczych i na terenie szkół w Chamsku i Kliczewie Dużym.  Budki znajdują się w miejscowościach: Olszewo, Kosewo, Chamsk, Dębsk, Sadowo, Cierpigórz i Kliczewo Duże. Jesienne obserwacje wskazały, że budki zostały zasiedlone, a młode zostały z sukcesem wyprowadzone.

Na początku kwietnia 2021 r., w okolicy parku przy ul. Lidzbarskiej w Żurominie zamontowano 13 budek lęgowych dla ptaków. Miejsce do powieszenia budek zostały wytypowane przez przyrodników prowadzących nadzór nad pracami budowlanymi FW Dębsk i uzgodnione z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy Żuromin. Dzięki takim działaniom Grupa Polenergia przyczynia się do zwiększenia lokalnej populacji gatunków ptaków takich jak wróble, mazurki, sikory bogatki, modraszki, kopciuszki, muchołówki oraz pliszki siwe.

Kamienie, pnie oraz gałęzie to odpad powstający podczas budowy dróg, to materiał, który może zostać spożytkowany do utworzenia biotopów zastępczych i służyć jako miejsce schronienia, zimowania płazów i gadów oraz tworzyć siedlisko lęgowe np. białorzytki. We współpracy z podwykonawcami, tj. z firmą ONDE oraz z firmą Electrum, na terenie FW Dębsk zostały utworzone dwa biotopy, jeden znajduje się bezpośrednio przy GPO, z kolei drugi jest zlokalizowany w sąsiedztwie turbiny wiatrowej nr 7.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close