Serwis ESG

Wpływ na środowisko

Kontrast
Wielkość liter - A +

Wpływ na środowisko

Polenergia jest odpowiedzialna za ochronę środowiska i rozwój zrównoważonego społeczeństwa, który zapewnia dobrobyt obecnym i przyszłym pokoleniom. Grupa zawsze realizuje swoje projekty zgodnie z najwyższymi standardami społecznymi, środowiskowymi i etycznymi.

  • 102-11
  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3
  • 301-1
  • 303-3
  • 307-1
  • 306-1

Polenergia spełnia wymagania interesariuszy zarówno w zakresie środowiska, jak i zdrowia i bezpieczeństwa, w tym wymogi instytucji finansowych (Equator Principles, standardy IFC). Poprzez świadomy wybór projektów przyjaznych środowisku buduje zaufanie banków i instytucji finansowych. Przestrzega lokalnego i unijnego prawa ochrony środowiska, analizuje wpływ działalności deweloperskiej, budowlanej i operacyjnej na środowisko, utrzymuje limity emisji i rzetelnie prowadzi raportowanie.

Polenergia angażuje się w akcje dedykowane środowisku. W 2021 roku uczestniczyła m.in. w programie Zielona Wstążka dla Planety UNEP GRID, w ramach którego odbudowywała ekosystemy, sadziła łąki kwietne czy kilkaset drzew. Firma podjęła również działania w ramach akcji Prezent dla planety i włączyła się w oczyszczanie plaży przy Wyspie Sobieszewskiej. Więcej szczegółów dotyczących poszczególnych działań na rzecz ochrony środowiska i wsparcia bioróżnorodności znaleźć można w zakładce bioróżnorodność.

 

Przepisy i regulacje dotyczące ochrony środowiska

  • 307-1

Przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji ochrony środowiska jest dla nas sprawą kluczową. W 2021 roku w Grupie Polenergia nie było żadnych przypadków nieprzestrzegania powyższych przepisów i regulacji.

Podstawowe surowce, materiały i paliwa

W 2021 Grupa Polenergia istotnie zmniejszyła ilość wykorzystanego gazu ziemnego w porównaniu z poprzednimi latami. Wynika to ze zmiany profilu produkcji i sytuacji rynkowej.

Wytworzona i sprzedana energia elektryczna i cieplna

Porównując rok 2020 z rokiem 2021 wyraźnie widać zmniejszenie ilości wyprodukowanej energii elektrycznej. Ilość wyprodukowanego ciepła jest na podobnym.

Wyprodukowana energia elektryczna i cieplna[1] Wyniki za 2020 r. Wyniki za 2021 r.
EC Nowa Sarzyna EL Mercury EC Nowa Sarzyna
Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej [MWh] 850 597 35 826 209 508
Ilość wyprodukowanego ciepła [GJ] 439 495 0 469 557
Sprzedana energia elektryczna i cieplna[1] Wyniki za 2020 r. Wyniki za 2021 r.
EC Nowa Sarzyna EL Mercury EC Nowa Sarzyna
Ilość sprzedanej energii elektrycznej [MWh] 833 253 31 274 204 233
Ilość sprzedanego ciepła [GJ] 430 473 0 459 441

Przetwarzana i ponownie wykorzystywana woda

Ilość wody przetwarzanej i ponownie wykorzystanej istotnie wzrosła rok do roku. Nie zmienił się sposób jej wykorzystania, jednak panujące warunki atmosferyczne w 2021 roku (większa ilość opadów) pozwoliły na zmagazynowanie większej ilości deszczówki, co przełożyło się na większe wykorzystanie wody deszczowej do celów technologicznych.

 

 

Wytwarzanie odpadów i znaczące skutki związane z odpadami

Ilości odpadów, jakie wytwarzają spółki z grupy w związku z eksploatacją obiektów są  związane głównie z prowadzeniem serwisów eksploatacyjnych. W przypadku większości spółek w eksploatacji serwis jest prowadzony przez spółki zewnętrzne (serwisowe) z którymi podpisane są wieloletnie umowy serwisowe. W myśl ustawy o odpadach, odpady te są traktowane jako odpady wytworzone przez firmy serwisujące i sprawozdawane są przez właściciela odpadów (serwisanta) .

Działaniami minimalizującymi ilość powstałych odpadów są: dbałość o stan techniczny urządzeń i czasowe ich serwisowanie niedoprowadzające do wystąpień wycieków, czy niedoprowadzające do ich uszkodzeń

  • 306-1

Search results