Serwis ESG

Wolontariat pracowniczy i działania dobroczynne

Kontrast
Wielkość liter - A +

Wolontariat pracowniczy i działania dobroczynne

Pragniemy, aby nasi pracownicy włączali się w działania dobroczynne i sami nieśli pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna, angażując w nią siebie, swoich bliskich i znajomych oraz całą Grupę Polenergia.

Dzięki wolontariatowi pracowniczemu stajemy się miejscem, które pracownicy chcą współtworzyć i rozwijać. Wolontariusze świadczący pracę na rzecz potrzebujących mogą wykorzystywać w niej umiejętności i wiedzę, a jednocześnie rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Mamy nadzieję, że dzięki wolontariatowi nasza kadra zaangażuje się w kwestie społeczne i środowiskowe, co zaowocuje poczuciem satysfakcji oraz zwiększy jej kompetencje zawodowe.

Pomagamy zwierzętom ze Schroniska Pegasus

W sobotni poranek, 6 sierpnia zebraliśmy się grupą ponad 40 pracowników Grupy Polenergia oraz ich rodzin w małej miejscowości Musuły pod Warszawą w smutnym, bo przebywają tam w większości chore i mocno skrzywdzone przez człowieka zwierzęta, ale zarazem jakże pięknym miejscu jakim jest Schronisko Pegasus prowadzonym przez Fundację Instytut Empatii.

Więcej

CukierAsy - Czerwona Kartka dla cukrzycy

Polenergia od kilku lat wspiera działania CukierAsów – stowarzyszenia, które integruje dzieci z cukrzycą typu 1, ich rodziców i opiekunów. Statutowym działaniem stowarzyszenie jest również poszerzanie wiedzy o cukrzycy w całym społeczeństwie.

Więcej

FW Szymankowo jako dobry sąsiad

FW Szymankowo reaguje na potrzeby lokalnej społeczności, angażując się w lokalne działania.

Więcej

Polenergia gra dla WOŚP


Polenergia już od trzech lat angażuje się we wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Więcej

Szlachetna Paczka - pomoc na Święta

W 2020 roku wolontariusze Szlachetnej Paczki z Grupy Polenergia włączyli się w przygotowania prezentów dla najuboższych i najbardziej potrzebujących, których ten rok i pandemia dotknęły najmocniej.

Więcej

Wsparcie służb ratunkowych

Wszystkie obiekty Polenergii wspierają lokalne jednostki straży pożarnej – od nich zależy bezpieczeństwo pracowników. Również Farma Wiatrowa Puck angażuje się we wsparcie okolicznych służb ratunkowych.

Więcej

Współpraca z Fundacją Mały Słoń


W 2019 r. Polenergia podpisała umowę o wieloletniej współpracy z Fundacją Mały Słoń, w której warszawskim oddziale od jego powstania działają pracownicy firmy.

Więcej

Search results