Serwis ESG

TAK dla edukacji klimatycznej!

TAK dla edukacji klimatycznej!

Grupa Polenergia włącza się w inicjatywę UN Global Compact Network Poland i podpisuje się pod apelem o jak najszybsze wprowadzenie do szkół kompleksowej i rzetelnej edukacji z zakresu zmian klimatycznych.

15 czerwca 2022 roku odbyła się w Centrum Nauki Kopernik premiera raportu „Edukacja Klimatyczna w Polsce 2022 — rekomendacje okrągłego stołu”. Jest to zbiór rekomendacji podsumowujących roczne prace Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej wypracowane przez szerokie grono interesariuszy. Autorzy raportu wskazują, że treści z zakresu zmian klimatu należy wprowadzać w sposób kompleksowy na każdym etapie kształcenia, nauczyciele muszą być wyposażeni w odpowiednią wiedzę i kompetencje, a sam proces wdrożenia edukacji klimatycznej do polskich szkół powinien przebiegać w sposób partycypacyjny, z uwzględnieniem głosu m.in. młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Jednym z efektów działania Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej jest wypracowany przez podstolik biznesowy „List otwarty biznesu na rzecz edukacji klimatycznej”. Biznes jasno wskazuje potrzebę wysoko kwalifikowanych specjalistów, którzy będą wspierać realizację ambitnych celów i polityk klimatycznych, a ich edukacja w tym zakresie powinna zacząć się już w szkole. W imieniu przedstawicieli szerokiej koalicji partnerów biznesowych list odczytała Iwona Sierżęga, członkini Zarządu Polenergii i Rady Programowej UNGC.

Kryzys klimatyczny jest jednym z największych wyzwań, przed jakimi obecnie stoi ludzkość. Zmiana klimatu już dzisiaj wpływa na życie milionów ludzi i ekosystemów na całym świecie. Stanowi także zagrożenie dla działalności globalnych firm i lokalnych przedsiębiorstw, łańcuchów wartości, pracowników i społeczności. Jest to kryzys, którego skutki odczuwamy wszyscy, ale największe konsekwencje dotkną przyszłe pokolenia ‒ nasze dzieci.

Podążając obecną ścieżką globalnych emisji gazów cieplarnianych, prawdopodobnie przekroczymy próg ocieplania planety o 1,5°C w ciągu najbliższych 15 lat, w następstwie czego będziemy świadkami nieodwracalnych zmian w ekosystemach (IPCC, 2021). Wciąż jednak możemy zapobiec czarnym scenariuszom. Przed nami najważniejsza dekada historii planety i mamy szanse poradzić sobie z kryzysem klimatycznym tylko dzięki wspólnym wysiłkom ‒ wysiłkom każdego z nas.

ONZ uznaje edukację klimatyczną za kluczowy element odpowiedzi na zmianę klimatu. Eksperci, naukowcy, organizacje pozarządowe, ruchy młodzieżowe oraz organizacje międzynarodowe na czele z ONZ mówią dzisiaj jednym głosem, apelując o rzetelną edukację klimatyczną w szkołach. Ich apel jest wspierany przez społeczeństwo obywatelskie ‒ ponad 62 tys. osób w Polsce podpisało petycję „TAK! dla edukacji klimatycznej” skierowaną do polskiego rządu. Do postulatu o rzetelną edukację klimatyczną przyłączamy się również my ‒ przedstawiciele biznesu.

Biznes potrzebuje wysoko kwalifikowanych specjalistów, którzy będą wspierać realizację ambitnych celów i polityk klimatycznych, a ich edukacja w tym zakresie powinna zacząć się już w szkole. Rzetelna edukacja klimatyczna to podstawa innowacji oraz prośrodowiskowych optymalizacji, istotnych dla zapewnienia oszczędności w gospodarce surowcowej i materiałowej, jak również dla zmniejszenia energochłonności przemysłu.

Ostatnie badania prowadzone w Polsce potwierdzają, że poziom wiedzy młodzieży szkolnej nt. zmiany klimatu jest alarmująco niski. Tymczasem bez dobrze wyedukowanych pracowników, rozumiejących znaczenie i konsekwencje zmiany klimatu, konkurencyjność polskich firm na rynku Unii Europejskiej oraz globalnym będzie się obniżać.

Edukacja klimatyczna jest ważna dla biznesu również z perspektywy naszych klientów, którzy oczekują miarodajnych informacji o naturze problemów związanych ze zmianą klimatu oraz inspiracji, jak sobie z nimi poradzić. Tylko świadome i wyedukowane społeczeństwo, z wyrobionymi pro-środowiskowymi nawykami dnia codziennego, będzie mogło uratować naszą przyszłość.

Jako przedstawiciele biznesu apelujemy o wprowadzenie do szkół w Polsce rzetelnej i opartej na danych naukowych edukacji klimatycznej. Sami podejmujemy wiele działań na rzecz klimatu w naszych przedsiębiorstwach i dla intensyfikacji tych działań potrzebujemy wykwalifikowanych specjalistów, rozumiejących znaczenie i konsekwencje zmiany klimatu. Jesteśmy przekonani, że tylko wspólna walka o zrównoważony rozwój na wielu płaszczyznach jest w stanie przynieść zmianę i pozytywnie wpłynąć na naszą wspólną przyszłość.

UNGC Poland aktywnie prowadzi akcje uświadamiające na rzecz wprowadzenia rzetelnej i powszechnej edukacji klimatycznej w Polsce – opartej na danych naukowych i realizowanej w ramach obowiązujących przedmiotów. Prace zostały rozpoczęte od kampanii „Tak dla edukacji klimatycznej!”. Na stronie www.edukacjaklimatyczna.org.pl  dostępna jest petycja, dzięki której tysiące ludzi w Polsce może wyrazić swoje poparcie dla tej inicjatywy. W ramach tej akcji społecznej petycję przekazaną do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podpisało ponad 62 000 osób.

Raport „Edukacja Klimatyczna w Polsce 2022 — rekomendacje okrągłego stołu” dostępny jest do pobrania na stronach:

https://edukacjaklimatyczna.org.pl/wp-content/uploads/2022/06/Edukacja-Klimatyczna-w-Polsce-2022-rekomendacje-Okraglego-Stolu.pdf

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close