Serwis ESG

Wpływ na bioróżnorodność

Wpływ na bioróżnorodność

Decyzja środowiskowa

Spółka Polenergia Farma Wiatrowa 4 Sp. z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) i zgodnie z wymaganiami raport za rok 2022 został złożony do końca lutego 2023 roku.

W latach 2016 i 2017 trwał monitoring wpływu inwestycji na ptaki oraz nietoperze. Zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej, wyniki badań były przedkładane organom administracji (Urząd Gminy oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) po zakończeniu każdego półrocza badań. Badania nie wykazały negatywnego oddziaływania projektu na ptaki i nietoperze.

Kolejny cykl badań i podsumowanie 3-letnich badań ornitologicznych miały miejsce w roku 2019. Raport końcowy został przesłany do organów administracji i udostępniony lokalnej społeczności w punkcie informacyjnym po zakończeniu badań i przygotowaniu analizy, tj. w maju 2020 r.

Zgodnie z decyzją środowiskową powykonawcze pomiary hałasu przeprowadzono w listopadzie 2015 r. oraz w okresie kwiecień – maj 2016 r. Pomiary wykonał certyfikowany podwykonawca. Na podstawie otrzymanych wyników nie odnotowano przekroczeń ani w porze dziennej, ani w nocnej. Wyniki wyżej wspomnianej analizy akustycznej zostały przekazane odpowiednim władzom, które nie wniosły uwag.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close