Serwis ESG

Wpływ na bioróżnorodność

Wpływ na bioróżnorodność

Procedura administracyjna o wydanie decyzji środowiskowej dla Sulechów I Sulechów II i Sulechów III została przeprowadzona przez właściwe organy, tj. Burmistrza Sulechowa. W trakcie procedury administracyjnej Państwowy Inspektor Sanitarny, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Gorzowie Wielkopolskim zostały poproszone o opinię w przedmiotowym postępowaniu.

Stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Procedura zakończyła się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dokument nr GKR.6220.9.2019.MG wydany 28 listopada 2018 roku) zezwalającej na budowę i montaż dziesięciu farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, z etapowaniem.

Spółka będzie realizowała projekt budowy dziewięciu farm fotowoltaicznych zgodnie z otrzymanymi pozwoleniami na budowę. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na lipiec/sierpień 2021 roku.

Czynna ochrona różnorodności biologicznej

Ze względów technologicznych (odstępy pomiędzy rzędami, drogi dojazdowe) konstrukcje złożone z paneli fotowoltaicznych zajmują jedynie połowę z ponad 50 hektarów areału farm fotowoltaicznych w Sulechowie. W związku z tym Polenergia podjęła decyzję o oddaniu przyrodzie niezagospodarowanego terenu i stworzeniu na obszarze farm tzw. miododajnych łąk kwietnych oraz łąk pastwiskowych które mają służyć owadom zapylającym.

Przyczyni się to do zwiększenia różnorodności biologicznej monokultur upraw otaczających inwestycję, a na farmie przez cały okres wegetacyjny będą kwitły kolorowe kwiaty.

Na początku 2020 roku, Polenergia założyła w Sulechowie fotowoltaiczną pasiekę składającą się z 10-ciu uli. Pasieczysko znajduje się pod stałą opieką pszczelarza, który zna uwarunkowania lokalne prowadzenia gospodarki pasiecznej.

Dbamy jednak nie tylko o pszczołę miodną stosowaną w gospodarce pasiecznej, ale także o inne owady zapylające. Aby zapewnić miejsca do rozwoju pszczołom samotnicom na terenie farm fotowoltaicznych rozmieszczone zostały specjalne domki, wykonane z drewna, słomy i gliny. Będzie to świetne miejsce do rozwoju tak ważnych w środowisku dzikich owadów zapylających.

W trakcie budowy farmy zbieraliśmy kamienie i usypywaliśmy z nich specjalne kopce. Wymieszane z trzciną i gałęziami będą stanowić znakomite miejsce do rozwoju trzmieli. 70% owadów błonkoskrzydłych lęgnie się w ziemi.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close