Serwis ESG

Siedliska zastępcze dla brzegówki zwyczajnej

Siedliska zastępcze dla brzegówki zwyczajnej

Realizacja polityki „Zielonego Ładu” przez Grupę to nie tylko inwestycje OZE, ale również działania prowadzone na rzecz bioróżnorodności oraz działania edukacyjne mające celu poszerzanie świadomości środowiskowej pośród najmłodszych pokoleń.

Ideą Grupy jest aktywne wdrażanie działań mających na celu minimalizację negatywnych oddziaływań generowanych podczas etapu budowy inwestycji na środowisko naturalne. Dbanie o środowisko to wspólna odpowiedzialność zarówno Grupy jak i wszystkich podwykonawców wykonujących prace budowlane, dlatego tak ważne dla Grupy jest, aby jeszcze przed rozpoczęciem budowy zapewnić wszystkim podwykonawcom szkolenia z zakresu ochrony przyrody i jasno zakomunikować wymagania, które muszą być stosowane podczas etapu budowy. Aby zapewnić jak najlepszą ochronę lokalnych gatunków, prace budowalne prowadzone są pod ścisłym nadzorem przyrodniczym, dzięki czemu Polenergia na bieżąco może reagować na sezonowe zmiany w środowisku naturalnym.

Grupa przykłada bardzo dużą wagę, aby środowisko naturalne czerpało korzyści z rozwijanych przez nią inwestycji, dlatego też wdraża wiele inicjatyw wspierających bioróżnorodność na danym terenie. Miało to również miejsce w momencie pojawienia się brzegówki zwyczajnej na terenie budowy Farmy Wiatrowej Dębsk oraz w okolicy.

Od sierpnia 2020 roku, w gminie Żuromin i Kuczbork-Osada Grupa Polenergia realizuje budowę Farmy Wiatrowej Dębsk. Docelowo FW Dębsk będzie się składać z 55 turbin wiatrowych o całkowitej mocy zainstalowanej 121 MW, a planowany termin ukończenia prac związanych z budową FW Dębsk to połowa 2022 roku.

Brzegówka zwyczajna to gatunek niewielkiego ptaka wędrownego z rodziny jaskółkowatych (Hirundinidae). Średnie wymiary brzegówki to: długość ciała ok. 13 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 28 cm, masa ciała ok. 14 g. Na terenie Polski gatunek ten jest objęty ścisłą ochroną gatunkową.

Brzegówka wygrzebuje nory długie na 50-60 cm, o owalnych otworach wejściowych rozszerzających się przy końcu w małą komorę lęgową w kształcie kuli. Swoje nory brzegówka zwykle lokalizuje w pionowych urwiskach ziemnych na wysokim brzegu rzeki, w żwirowniach, gliniankach lub śródpolnych skarpach, które mogą służyć ptakom przez wiele lat. Brzegówki zazwyczaj gnieżdżą się kolonijnie, a ich koncentracje liczą często kilkanaście lub kilkadziesiąt par.

Podczas jednej z kontroli przeprowadzonych wiosną 2021 roku , przyrodnicy prowadzący nadzór nad budową Farmy Wiatrowej Dębsk zidentyfikowali obecność tego gatunku w okolicy i na terenie budowy FW Dębsk. Dlatego też, aby zapewnić ptakom komfortowe warunki do prowadzenia lęgów, tj. umożliwić założenie gniazd w spokojnym miejscu, z dala od terenu budowy, zostały dla nich stworzone siedliska zastępcze.

Lokalizacja siedlisk zastępczych została wytypowana przez przyrodników prowadzących nadzór nad budową Farmy Wiatrowej Dębsk i uzgodniona z Urzędem Miasta i Gminy Żuromin.

Siedliska zostały utworzone we współpracy z naszym podwykonawcą – firmą ONDE. Proces zakończył się sukcesem, gdyż już na początku czerwca 2021 r. można było zaobserwować proces kolonizowania siedlisk przez jaskółki, a to oznacza, że skarpa została wykonana prawidłowo. Podczas kolejnych wizyt prowadzonych w lipcu 2021  widać było ponad 30 zasiedlonych norek.

Przy zasiedlonych lokalizacjach firma ONDE (wykonawca robót budowlanych) ustawiła dedykowane tabliczki informujące o gniazdowaniu jaskółek, aby mieć pewność, że siedliska nie zostaną zniszczone bądź naruszone.

Tworzenie siedlisk zastępczych to jedno z działań Grupy Polenergia w ramach inicjatywy „Zielona Wstążka #DlaPlanety” realizowanej przez UNEP/GRID-Warszawa, do której Grupa Polenergia przystąpiła 5 czerwca 2021 r. Dla przypomnienia, tegorocznym tematem przewodnim jest „Odtwarzanie Ekosystemów”, czyli pomoc w odbudowie zniszczonych ekosystemów jak również ochrona istniejących.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close