Serwis ESG

Analiza przyrodnicza miododajnych łąk kwietnych

Analiza przyrodnicza miododajnych łąk kwietnych

Odtwarzania ekosystemów są dla Grupy Polenergia ważnym działaniem, który wdrażamy podczas rozwoju naszych projektów.

Taka strategia to nie tylko realizacja nowych inicjatyw na rzecz bioróżnorodności, ale również analiza funkcjonujących rozwiązań, aby sprawdzić w jaki sposób faktycznie wpływają na środowisko naturalne. W oparciu o wyniki takich analiz i konsultacje z ekspertami, Polenergia przygotowuje plany działań mające na celu długoterminowe działania na rzecz środowiska.

Jednym z takich przykładów jest łąka kwietna oraz pasieczysko, które zostały założone wiosną 2020 roku na terenie Farm Fotowoltaicznych Sulechów I, zlokalizowanych w miejscowości Kruszyna, w gminie Sulechów.

Dlaczego właściwie łąki kwietne są takie istotne z punktu widzenia bioróżnorodności?

Są one schronieniem dla małych ssaków, gadów, płazów, owadów oraz zapylaczy, w tym pszczół, które pełnią bardzo pożyteczną rolę w ekosystemie. Według szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych, pszczoły pomagają zapylić 90 procent światowych upraw roślin. Łąka kwietna dla owadów zapylających to obfita baza pokarmowa, schronienie, ale również miejsce rozmnażania. Łąka kwietna to również złożony system korzeniowy roślin, dzięki któremu możliwe jest normowanie stosunków wodnych poprzez zatrzymywanie wody i korzystny (dodatni) wpływ na bilans wód gruntowych.

Po ponad roku funkcjonowania łąk kwietnych na terenie Farm Fotowoltaicznych Sulechów I, w II kwartale 2021 r., Grupa Polenergia wykonała unikalne badanie przyrodnicze polegające na przeprowadzeniu analiz porównawczych obszaru Farm Fotowoltaicznych Sulechów I obsianych łąkami kwietnymi z okolicznymi obszarami pod względem bioróżnorodności. Celem analizy było pokazanie czy i w jaki sposób obsiana powierzchnia wzbogaca lokalną bioróżnorodność. Przeprowadzona przez przyrodników analiza udowodniła, że obszar Farm Fotowoltaicznych Sulechów I ma pozytywny wpływ na środowisko. Jest to nie tylko miejsce występowania wielu gatunków zapylaczy, ale także miejsce bytowania wielu cennych gatunków ptaków z grupy tzw. kluczowych (cennych, ustępujących, o ograniczonej liczebności). Obserwowane gatunki gniazdują w obrębie farmy, koczują, zdobywają pokarm, będąc jednocześnie chronionymi przed potencjalnym atakiem drapieżników, ponieważ teren jest ogrodzony. Ogrodzenia są zamontowane w taki sposób, aby umożliwić migrację zwierząt, tj. są lekko uniesione nad ziemią.

Grupa Polenergia zaplanowała już stworzenie kolejnych łąk kwietnych na terenie obiektów będących obecnie w budowie, tj. Farm Fotowoltaicznych Sulechów II i III oraz Farm Fotowoltaicznych Buk, których budowa rozpocznie się w drugiej połowie 2021 roku. Aby jak najlepiej dopasować mieszankę nasion do wysiewu, Polenergia przeprowadziła dodatkową ocenę składu roślin wieloletnich, dwuletnich i jednorocznych (łącznie 29 gatunków). Celem analizy zwiększenie bazy roślin miododajnych (a co za tym idzie zwiększenie ilości nektaru i pyłku) oraz poprawa warunków bytowania dla owadów zapylających takich jak m.in. trzmiele, pszczoły, motyle, chrząszcze.

Tworzenie łąk kwietnych to kolejne działanie w ramach Partnerstwa „Zielona Wstążka #DlaPlanety” realizowanego przez UNEP/GRID-Warszawa, do którego Grupa Polenergia przystąpiła 5 czerwca 2021 r. z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Tegorocznym tematem przewodnim jest „Odtwarzanie Ekosystemów”.

Więcej o analizie potencjału bioróżnorodnościowego w opracowaniu: 

Raport wartości pszczelarskiej Sulechów

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close