Serwis ESG

Farmy fotowoltaiczne

Kontrast
Wielkość liter - A +

Farmy fotowoltaiczne

26 listopada 2020 roku na podstawie ogłoszenia o aukcji z 1 października 2020 roku odbyła się aukcja na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii pn.: „AZ/7/2020”. Wszystkie projekty zgłoszone przez spółkę Polenergia S.A. wygrały tegoroczne aukcje OZE dla nowych elektrowni fotowoltaicznych. Piętnastoletnie wsparcie otrzyma portfel projektów PV: Sulechów II, Sulechów III oraz Buk I o łącznej mocy 28 MW.

Projekt farm fotowoltaicznych Buk I jest realizowany przez spółkę celową Polenergia Farma Wiatrowa Rudniki Sp. z o.o. Buk I będzie zlokalizowana na działkach 409/1, 411/2, 729, 732, 733/1, 733/2, 734/1 w obrębie wsi Wielka Wieś w gminie Buk (powiat poznański, województwo wielkopolskie).

Projekt Buk I będzie się składał z siedmiu farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Łączna moc farm wyniesie 6,44 MWp.

Procedura administracyjna o wydanie decyzji środowiskowej dla Buk I została przeprowadzona przez właściwe organy, tj. Burmistrza Gminy i Miasta Buk. W trakcie procedury administracyjnej Państwowy Inspektor Sanitarny, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu zostały poproszone o opinię w przedmiotowym postępowaniu. Stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Procedura zakończyła się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dokument nr IP.6220.24.2018 wydany 28 listopada 2018 roku) zezwalającej na budowę i montaż dziewięciu farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, z etapowaniem. Projekt uzyskał pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na sierpień 2021 roku.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Projekt farm fotowoltaicznych Sulechów II jest realizowany przez spółkę celową Polenergia Farma Wiatrowa 17 Sp. z o.o. Sulechów II będzie zlokalizowana na działkach 124/4, 124/3, 142, 141, 8/28, 8/15 oraz na części działek 120/8, 120/5, 121/3, 122/3, 123/3 w obrębie Kruszyna w gminie Sulechów (powiat zielonogórski, województwo lubuskie).

Projekt Sulechów II będzie się składał z dwunastu farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Łączna moc farm wyniesie 11,714 MWp.

Procedura administracyjna o wydanie decyzji środowiskowej dla Sulechów II została przeprowadzona przez właściwe organy, tj. Burmistrza Sulechowa. W trakcie procedury administracyjnej Państwowy Inspektor Sanitarny, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Gorzowie Wielkopolskim zostały poproszone o opinię w przedmiotowym postępowaniu. Stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Procedura zakończyła się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dokument nr GKR.6220.17.2018.MG wydany 18 października 2018 roku) zezwalającej na budowę i montaż trzynastu farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, z etapowaniem. Spółka będzie realizować projekt dwunastu farm fotowoltaicznych zgodnie z otrzymanymi pozwoleniami na budowę. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na czerwiec 2021 roku.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Projekt farm fotowoltaicznych Sulechów III jest realizowany przez spółkę celową Polenergia Farma Wiatrowa Rudniki Sp. z o.o. Sulechów III będzie zlokalizowana na działkach 7/30, 7/40, 7/12, 7/83, 7/84 w obrębie Kruszyna w gminie Sulechów (powiat zielonogórski, województwo lubuskie).

Projekt Sulechów III będzie się składał z dziewięciu farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Łączna moc farm wyniesie 9,835 MWp.

Procedura administracyjna o wydanie decyzji środowiskowej dla Sulechów III została przeprowadzona przez właściwe organy, tj. Burmistrza Sulechowa. W trakcie procedury administracyjnej Państwowy Inspektor Sanitarny, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Gorzowie Wielkopolskim zostały poproszone o opinię w przedmiotowym postępowaniu.

Stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Procedura zakończyła się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dokument nr GKR.6220.9.2019.MG wydany 28 listopada 2018 roku) zezwalającej na budowę i montaż dziesięciu farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, z etapowaniem.

Spółka będzie realizowała projekt budowy dziewięciu farm fotowoltaicznych zgodnie z otrzymanymi pozwoleniami na budowę. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na lipiec/sierpień 2021 roku.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Search results