Serwis ESG

Polenergia aktywnie wspiera Kampanię „Zielona Wstążka #DlaPlanety” realizowanej przez UNEP/GRID-Warszawa.

Polenergia aktywnie wspiera Kampanię „Zielona Wstążka #DlaPlanety” realizowanej przez UNEP/GRID-Warszawa.

W 2023 r. Światowy Dzień Środowiska obchodzi swoją 50. rocznicę. Dzień organizowany od 1973 roku przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) i obchodzony corocznie 5 czerwca, stał się jedną z największych globalnych platform na rzecz ochrony środowiska, angażując miliony ludzi na całym świecie w ochronę naszej planety.

W tym roku Światowy Dzień Środowiska przypomina nam, że konieczne jest podejmowanie wyzwań ograniczających produkcję odpadów i zanieczyszczenie jezior, rzek i mórz odpadami z tworzyw sztucznych. Sposobem na rozwiązanie tego problemu jest zamknięcie obiegu, które obejmie cały cykl życia produktów – od ich projektowania, poprzez produkcję i użytkowanie, po ponowne użycie zasobów oraz odpowiednie gospodarowanie odpadami. Raz wyprodukowany przez nas plastik powinien pozostać w gospodarce, a jego wykorzystanie możemy ograniczyć do niezbędnego minimum!

O tym jak zakończyć problem zanieczyszczeń możecie przeczytać na stronie https://dlaplanety.pl/

Włączając się w kampanię #DlaPlanety Grupa Polenergia od 2022 roku prowadzi działania w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w ramach realizowanego projektu Graj z nami w Zielone®! Kampania prowadzona wspólnie z UNEP/GRID-Warszawa oraz Fundacją Kulczyka objęła już ponad 70 szkół podstawowych i setki dzieci, które biorą udział w zajęciach edukacyjnych poświęconych m.in. ograniczeniu wykorzystania plastiku oraz wiedzy na temat gospodarki obiegu zamkniętego. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli, którzy korzystają z przygotowanych w ramach projektu scenariuszy zajęć. Więcej o projekcie dowiecie się na stronie: https://esg.polenergia.pl/2022/srodowisko/graj-z-nami-w-zielone/

Nasze wsparcie w inicjatywie #ZielonaWstążka #DlaPlanety to także podejmowanie aktywnych działań ochrony czynnej zagrożonych siedlisk.

Polenergia wspiera UNEP/GRID-Warszawa i projekt Re:Generacja, ponieważ dobro przyrody, środowiska oraz starania na rzecz powstrzymania degradacji ekosystemów są nam szczególnie bliskie. W 2022 roku w ramach akcji #Zielonawstążka Polenergia wsparła działania ochrony siedlisk nadmorskich na terenie Mierzei Wiślanej. Od 2021 roku prowadzimy działania wspierające różnorodność biologiczną na terenie Farm Fotowoltaicznych w Sulechowie. Efekty naszych działań objęte zostały monitoringiem prowadzonym przez naukowców z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W 2023 roku Grupa Polenergia dofinansuje działania ochrony siedlisk podmokłych.

Mokradła zajmowały niegdyś 18% powierzchni Polski, ale wskutek postępującej degradacji ponad 85% z nich przestało pełnić dotychczasowe funkcje ekosystemowe. Mokradła, bagna i torfowiska pełnią ważne role w ekosystemie zarówno jako obszary regulujące układy hydrologiczne, jak również tereny o wysokich możliwościach akumulacji CO2. Ochrona mokradeł sprzyja więc walce z kryzysem klimatycznym.

Wspierając projekt Re:Generacja, wspieramy realizację działań ochrony, takich jak:

  • Rezerwat Dolina Kamionki w pobliżu Farmy Wiatrowej Piekło
  • Rezerwat Kołacznia w pobliżu Elektrociepłowni Nowa Sarzyna
  • Ochrona mokradeł i siedlisk nadmorskich na terenie Słowińskiego Parku Narodowego.

Bioróżnorodność oraz troska o przyszłość naszej planety są wpisane w DNA Polenergii, inwestującej w odnawialne źródła energii. Grupa rozwija nowe projekty OZE, dbając przy tym o zachowanie środowiska przyrodniczego oraz wspierając inicjatywy w zakresie różnorodności biologicznej. Podejmujemy dalsze działania mające na celu ograniczenie wpływu na środowisko oraz przywrócenie obszarów cennych przyrodniczo do dobrego stanu.

Nasze zaangażowanie w ramach kampanii Zielona Wstążka #DlaPlanety zostało docenione na uroczystej gali organizowanej przez UNEP/GRID w Warszawie. Nagrodę dla Polenergii z rąk organizatorów odebrały Iwona Sierżęga i Marta Porzuczek.

O tym jak rozwiązać problem zanieczyszczeń możecie przeczytać na stronie https://dlaplanety.pl/

Razem z UNEP/GRID-Warszawa kontynuujemy nasze zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska i dążenia do zrównoważonego rozwoju. Wspólnymi siłami pracujemy na rzecz ochrony naszej planety i edukacji społeczeństwa, abyśmy mogli razem osiągnąć lepszą przyszłość dla nas wszystkich.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close