Serwis ESG

Wpływ na bioróżnorodność

Wpływ na bioróżnorodność

Decyzja środowiskowa

Projekt w 2015 r przeszedł procedurę oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) przeprowadzonej przez kompetentny organ  – Wójta gminy Miłoradz. Procedura zakończył się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zezwalającą na budowę do 20 turbin wiatrowych oraz niezbędnej infrastruktury. Spółka podjęła jednak ostatecznie decyzję o budowie tylko 11 z 20 turbin na które uzyskała pozwolenia, w związku z czym faktyczne oddziaływania powinny być mniejsze niż przewidywane w trakcie OOŚ.

Zgodnie z DŚ Wójta Gminy Miłoradz nr R.1.6220/2015 z dnia 2 lutego 2015r.  znak: R.6220.V.24.2015 trwa monitoring ornito i chiropterologiczny. Zakończono pierwszy rok monitoringu prowadzony od sierpnia 2021 do lipca 2022r i przedłożono raport końcowy do RDOŚ i UG (w dniu 16.09.2022). W 2022 roku zlecono prowadzenie dalszego monitoringu, który zostanie zakończony w 2023 r.

Analiza chiropterologiczna zebranego materiału z pierwszego sezonu badań poinwestycyjnych, nie wskazuje na konieczność podjęcia dodatkowych (wykraczających poza zapisy decyzji środowiskowej), dedykowanych działań minimalizujących czy ograniczających ryzyko kolizji w odniesieniu do poszczególnych turbin zakresu czy czasu ich pracy, ze względu na ochronę nietoperzy.

Analiza ornitologiczna danych z pierwszego sezonu monitoringu pozwala na stwierdzenie, iż na powierzchni nie zaszły istotne zmiany w strukturze lokalnej i ponadregionalnej awifauny, w sposobie użytkowania sąsiadujących gruntów, jak również w umiarkowanej istotności tego obszaru dla ptaków. Stwierdzono niski rzeczywisty poziom śmiertelności i wyłącznie pojedyncze przypadki zderzeń pospolitych gatunków ptaków.

Badania akustyczne rozpoczęły się we wrześniu 2021 roku, a zakończyły w marcu 2022 r. Pomiary wykazały dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wyniki analizy porealizacyjnej przesłano do RDOŚ w Gdańsku oraz Wójta Gm. Miłoradz. W dniu 19.09.2022 RDOŚ wydał opinię o braku zastrzeżeń do metodyki oraz wyników analizy

Raporty za pierwszy rok monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego oraz akustycznego został przekazany do Urzędu Gminy, a także jest dostępny w punkcie informacyjnym.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close