Serwis ESG

Oddziaływanie społeczne

Oddziaływanie społeczne

Obecnie teren farmy wiatrowej w przeważającym stopniu jest użytkowany rolniczo, a obszary otaczające ten teren to głównie pola uprawne, pastwiska, łąki oraz niewielkie zadrzewienia. W pobliżu znajdują się również tereny zabudowy, stanowiące zabudowania okolicznych wsi.

Realizacja Projektu nie wymagała i nie będzie wymagała przesiedlenia mieszkańców lub podmiotów gospodarczych, nie zidentyfikowano też żadnej utraty dochodów. Grunty na potrzeby projektu zostały uzyskane na podstawie umów dzierżawy zawartych za obopólną zgodą z właścicielami gruntów.

FW Szymankowo ma bezpośrednie oddziaływanie społeczno-ekonomiczne na rozwój gmin oraz lokalnych mieszkańców. Zidentyfikowano następujące oddziaływanie bezpośrednie:

  • Zwiększenie dochodów podatkowych gminy

  • Zwiększenie rocznego dochodu dzierżawców gruntów

  • Poprawę lokalnych tras komunikacyjnych

Negatywne oddziaływanie Farmy Wiatrowej jest związane ze zmniejszeniem obszarów rolnych. Zostało jednak zrekompensowane przez opłaty za dzierżawę gruntu.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close