Serwis ESG

Wpływ na bioróżnorodność

Wpływ na bioróżnorodność

Decyzja środowiskowa

FW Mycielin posiada wszelkie pozwolenia niezbędne do działania w zgodzie z przepisami ochrony środowiska. W następstwie przeprowadzonej procedury OOŚ inwestor uzyskał stosowną decyzję środowiskową dla FW Mycielin nr DŚ.6220.9.2011, wydana 16 września, 2011 r. przez Burmistrza Gminy Szprotawa.

Spółka Polenergia Farma Wiatrowa Mycielin Sp. z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) i zgodnie z wymaganiami raport za rok 2022 został złożony do końca lutego 2023 roku.

Monitoring porealizacyjny:

Zgodnie z decyzją środowiskową powykonawcze pomiary hałasu przeprowadzono w sierpniu, wrześniu i listopadzie 2016 r. Na podstawie uzyskanych wyników nie odnotowano żadnych przekroczeń, zarówno w porze dziennej, jak i nocnej. Wyniki powyższej analizy akustycznej zostały przekazane właściwym organom, tj. Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska (WIOŚ) i Urzędowi Gminy w Szprotawie w grudniu 2016 roku.

W 2016 r. rozpoczęły się badania ornitologiczne i chiropterologiczne, zgodne z zakresem monitoringu powykonawczego uzgodnionym z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Roczny raport z obserwacji został przedłożony RDOŚ w 2017 r. która nie wniosła uwag.

Dziewięć lat projektu ochrony Błotniaków Łąkowych

Grupa Polenergia od 2014 roku wspiera Program Ochrony Błotniaka Łąkowego realizując tym samym Cele zrównoważonego rozwoju oraz strategię ochrony różnorodności biologicznej UE.

Więcej

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close