Serwis ESG

Wpływ na bioróżnorodność

Wpływ na bioróżnorodność

Decyzja środowiskowa

FW Gawłowice posiada wszelkie pozwolenia niezbędne do działania w zgodzie z przepisami ochrony środowiska.

W następstwie przeprowadzonej procedury OOŚ inwestor uzyskał stosowną decyzję środowiskową dla FW Gawłowice nr 3/2009 wydaną w dniu 12.11.2009 przez Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Spółka Polenergia Farma Wiatrowa 1 Sp. z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) i zgodnie z wymaganiami przedkłada co roku wymagany raport.

Monitoring porealizacyjny:

Zgodnie z decyzją środowiskową powykonawcze pomiary hałasu przeprowadzono w listopadzie 2014 r. oraz w okresie luty – marzec 2015 r. Na podstawie otrzymanych wyników nie odnotowano przekroczeń zarówno w porze dziennej, jak i nocnej. W styczniu 2016 roku wyniki analizy akustycznej zostały przekazane właściwym organom.

Badania ptaków i nietoperzy po wybudowaniu turbin odbywały się w 2015, 2016 i 2018 r., a raporty z badań przekazywane były organom administracji. Monitoring wykazał, że farma wiatrowa nie oddziałuje negatywnie na ptaki i nietoperze. W 2019 roku raporty z badań końcowych zostały przedstawione do analizy i akceptacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W lipcu 2019 r. Dyrektor RDOŚ w Bydgoszczy potwierdził brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na ornitofaunę i chiropterofaunę oraz zgodność z warunkami określonymi w decyzji środowiskowej oraz z wytycznymi.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close