Serwis ESG

Bioróżnorodność na obszarze FW Dębsk

Bioróżnorodność na obszarze FW Dębsk

Dbałość o bioróżnorodność towarzyszy każdemu etapowi budowy FW Dębsk. Z pomocą przyrodnika zlokalizowaliśmy odcinki, na których kable układane są techniką bezwykopową. W ten sposób chronimy cenne biologicznie tereny podmokłe.

Analizujemy możliwość wykonania w pobliżu inwestycji biotopu w postaci ułożonych kamieni, pni i gałęzi. Naszym celem będzie tworzenie miejsc schronienia płazów i gadów oraz generowanie siedlisk lęgowych – np. dla białorzytki.

Rozwijając plan rozwieszenia budek lęgowych dla pójdźki Athene noctua (gatunek sowy występujący na obszarze powiatu żuromińskiego), przeprowadziliśmy wywiad środowiskowy z mieszkańcami okolicznych miejscowości. Z informacji uzyskanych od mieszkańców wsi Chamsk wynika, że w pobliżu mogą być zlokalizowane 1-2 terytoria tego gatunku.

Postanowiliśmy pójść o krok dalej i powiesić budki lęgowe dla innych gatunków ptaków. Dokładne miejsca do powieszenia budek zostały wytypowane przez przyrodników prowadzących nadzór na budową FW Dębsk i uzgodnione z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy Żuromin. Łącznie zamontowaliśmy 13 budek lęgowych dla ptaków (8 budek typu A oraz 5 budek typu półotwartego).

Mieszkańcami takich budek mogą być

Podczas kolejnych działań prowadzonych pod koniec kwietnia na terenie parku przy ul. Lidzbarskiej w Żurominie, zaobserwowano, że niektóre budki mają już lokatorów. Lokalizacja spodobała się mazurkom – wróbel mazurek, wróbel polny (Passer montanus) – gatunek małego ptaka z rodziny wróbli (Passeridae), osiadły (tylko nielicznie koczujący lub przelotny), zamieszkujący Europę i Azję. W Polsce liczny ptak lęgowy.

Powyższe projekty będą podlegały dalszemu monitoringowi i ocenie wpływu na wzrost lokalnej bioróżnorodności.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close