Serwis ESG

50 hektarów łąk kwietnych na farmach fotowoltaicznych Polenergii

50 hektarów łąk kwietnych na farmach fotowoltaicznych Polenergii

Polenergia po raz siódmy przedstawia sprawozdanie pozafinansowe z działań w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Raport został opracowany zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative i prezentuje działania w zakresie ESG realizowane w 2021 roku, jak również plany na najbliższe lata. Jedno z tegorocznych zadań już zostało zrealizowane. Zasianych zostało 50 hektarów miododajnych łąk kwietnych, które wzbogacają bioróżnorodność rejonu wokół instalacji fotowoltaicznych Polenergii w Sulechowie.

  • 706 GWh produkcja netto energii elektrycznej z farm wiatrowych w 2021 roku;
  • 8,1 GWh produkcja netto energii elektrycznej z farm fotowoltaicznych w 2021 roku;
  • 720 tys. ton uniknięta emisja CO2 do atmosfery w wyniku wyprodukowania czystej energii elektrycznej z farm wiatrowych w 2021 roku;
  • 750 „Książek dla Klimatu” przekazanych dla gminnych i szkolnych bibliotek;
  • 600 nasadzeń drzew i krzewów w 2021 roku;
  • 400 kg roczna produkcja miodu na Farmach Fotowoltaicznych Sulechów I;
  • 51 inicjatyw wspierających lokalne społeczności w 2021 roku.

W zakresie zrównoważonego rozwoju Polenergia konsekwentnie realizuje założoną strategię CSR. W ubiegłym roku zmieniona została forma prezentacji sprawozdania niefinansowego z raportu rocznego na serwis on-line pozwalający nie tylko na pełne przedstawienie sprawozdania, ale przede wszystkim na jego bieżącą aktualizację. Był to pierwszy w Polsce serwis ESG wśród spółek sektora energetycznego, który jest kompleksową platformą komunikacyjną o działalności Grupy z perspektywy środowiskowej, społecznej oraz związanej z ładem korporacyjnym. W tym roku Polenergia prezentuje po raz pierwszy emisje gazów cieplarnianych w zakresach 1 (bezpośrednie emisje GHG) i 2 (pośrednie emisje GHG), a także podejście Grupy do zarządzania wpływem klimatycznym.

W 2021 rozpoczęliśmy przygotowania całej Grupy do raportowania zgodnego z wymogami TCFD oraz Dyrektywy CSRD, bowiem rok 2022 będzie przełomowy w obszarze Raportowania pozafinansowego. Już teraz udostępniliśmy interesariuszom nasz ślad węglowy wyliczony na podstawie Scenariusza 1 i 2 GHG Protocol. W tym roku przystępujemy do prac nad nową strategią ESG na kolejne lata, gdzie planujemy podtrzymać dotychczasowe nasze działania w zakresie zrównoważonego rozwoju, jak również rozszerzyć zakres działań związanych ze środowiskiem, działaniami społecznymi oraz ładem korporacyjnym.

Iwona Sierżęga

członkini Zarządu Polenergii nadzorująca w Grupie Pion Czystych Paliw i Ochrony Środowiska

Z chwilą oddania do użytku pierwszych instalacji fotowoltaicznych Polenergii w rejonie Sulechowa, Grupa realizuje projekty wpierające bioróżnorodność. Ze względów technologicznych (odstępy pomiędzy rzędami, drogi dojazdowe) konstrukcje złożone z 30 tysięcy paneli PV o łącznej mocy 8 MW zajmują jedynie połowę całego ponad 16-hektarowego areału inwestycji Sulechów I. Dlatego już w 2020 roku podjęta została decyzja o oddaniu przyrodzie niezagospodarowanego terenu i stworzeniu na obszarze farm tzw. miododajnych łąk kwietnych. W kwietniu 2022 roku, po zakończeniu budowy kolejnych zespołów Farm Fotowoltaicznych Sulechów II oraz Sulechów III o łącznej mocy 21,5 MW, na powierzchni 40 hektarów posiane zostały nowe łąki kwietne oraz mieszanki pastwiskowe. Wprowadzone zróżnicowanie użytkowania terenu pozwoli uzyskać wyższe bogactwo gatunkowe siedliska – od zbiorowisk pastwiskowych z koniczyną, lucerną i uprawą facelii, po bogate łąki kwietne złożone z kompozycji 20 różnych gatunków kwiatów i bylin. W ten sposób Polenergia nie tylko wytwarza zieloną energię, ale także przyczynia się̨ do stworzenia wielohektarowego areału, który wzmacnia lokalną bioróżnorodność oraz stanowi bazę pokarmową dla dziko żyjących zapylaczy. Farmy fotowoltaiczne Polenergii są też miejscem schronienia i rozrodu dla wielu gatunków ptaków i ssaków, w tym gatunków ściśle chronionych.

Na początku 2020 roku, Polenergia założyła w Sulechowie fotowoltaiczną pasiekę składającą się z 10-ciu uli. Pasieczysko znajduje się pod stałą opieką pszczelarza, który zna uwarunkowania lokalne prowadzenia gospodarki pasiecznej. Dba nie tylko o pszczołę miodną stosowaną w gospodarce pasiecznej, ale także o inne owady zapylające. Aby zapewnić miejsca do rozwoju pszczołom samotnicom na terenie farm fotowoltaicznych rozmieszczone zostały specjalne domki, wykonane z drewna, słomy i gliny. Będzie to świetne miejsce do rozwoju tak ważnych w środowisku dzikich owadów zapylających. Z zebranych w trakcie budowy farmy kamieni usypane zostały specjalne kopce, które wymieszane z trzciną i gałęziami będą stanowić znakomite miejsce do rozwoju trzmieli. Dzięki zróżnicowanej formie użytkowania gruntów, bogactwie roślin kwitnących w różnych terminach, pszczoły i owady zapylające będą miał pod dostatkiem pożytków. Co ważne, na terenie farm fotowoltaicznych w Sulechowie zapylacze są bezpieczne. W tym rejonie nikt nie będzie stosował oprysków chemicznych ani pestycydów.

Wielkopowierzchniowe farmy fotowoltaiczne to doskonałe miejsce, aby pomóc wielu gatunkom zwierząt, a przede wszystkim owadom zapylającym od których zależy nasze życie. Tej szansy związanej z odbudową ekosystemów łąk oraz wspieraniem bioróżnorodności nie można zmarnować. Dlatego dzielimy się naszą dobra praktyką i efektami obserwacji przyrodniczych na naszych farmach fotowoltaicznych. Ogromny potencjał nowych fotowoltaicznych projektów w Polsce daje bowiem szansę na stworzenie w całym kraju podobnych enklaw bioróżnorodności.

Marta Porzuczek

Dyrektorka Działu Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w Grupie Polenergia

W ramach rozwoju nowych projektów wiatrowych Polenergia odnawia nasadzenia w lokalnych parkach i na skwerach, które są miejscem integracji mieszańców gmin otaczających projekty Grupy. Sadzone są rodzime gatunki roślin, które są bazą pokarmową dla zwierząt.

Polenergia jako sygnatariusz Karty Różnorodności swoją odpowiedzialną postawą i działaniami z zakresu CSR identyfikuje się z jej wartościami takimi jak różnorodność, włączająca kultura organizacyjna czy przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy. W 2021 roku spółka znalazła się w gronie najbardziej zaawansowanych pracodawców w zarządzaniu obszarem Diversity and Inclusion. Lista przygotowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które jest koordynatorem Karty Różnorodności, obejmowała zaledwie 31 organizacji w Polsce, które już uzyskały wysoki poziom wdrożenia działań na rzecz wsparcia różnorodności oraz są najbardziej zaawansowane w zarządzaniu różnorodnością i inkluzją.

Podpisana przez Grupę trzy lata temu deklaracja przystąpienia do Programu Etycznego Global Compact Poland, opracowana na zasadach United Nations Global Compact, jest potwierdzeniem ciągłego zaangażowania i budowania jak najlepszych relacji z Interesariuszami. Aby jeszcze bardziej wzmocnić standardy etyczne Polenergia przystąpiła również do Partnerstwa „Standard Etyki” UNGC.

Wszystkich zainteresowanych wizją odpowiedzialnego biznesu Grupy Polenergia zapraszamy na strony: www.esg.polenergia.pl.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close