Serwis ESG

Zielone lekcje w 2022 roku

Kontrast
Wielkość liter - A +

Zielone lekcje w 2022 roku

Edukacyjny projekt Polenergii, UNEP/GRID-Warszawa oraz Kulczyk Foundation Graj z nami w zielone!®, który ruszył na wiosnę 2022 roku jest realizowany w prawie 70 placówkach edukacyjnych wszędzie tam, gdzie są obecne obiekty Grupy. Wraz z rozwojem nowych projektów Polenergii liczba zaangażowanych szkół i przedszkoli wzrasta. Dzięki tak dużemu zaangażowaniu edukatorów możemy naszą wizją zielonego jutra dzielić się z innymi i to na coraz większą skalę.

Program Graj z nami w zielone!® składa się ze specjalnie opracowanych scenariuszy lekcyjnych dotyczących edukacji młodszych pokoleń w tak istotnych sprawach jak ochrona środowiska i ekologia. Scenariusze mają formę zeszytów i kierowane są do nauczycieli oraz edukatorów zajmujących się prowadzeniem zajęć dla dzieci ze szkół podstawowych w trzech kategoriach wiekowych: dla klas 1-3, 4-6 oraz 7-8.

Naszym celem jest zaangażowanie jak największej liczby podmiotów oraz uczniów, jak również prowadzenie naszego ekologicznego projektu długoterminowo, bez narzucania sposobu podejścia do jego realizacji. Dlatego też placówki uczestniczące w akcji mogą dowolnie podejść do realizowania zaproponowanego przez nas programu. Liczba zaangażowanych uczniów, nauczycieli oraz klas pozostaje do decyzji dyrektora danej instytucji edukacyjnej.

Marta Porzuczek

Dyrektorka Działu Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w Grupie Polenergia

W ramach programu Graj z nami w zielone!® nauczyciele organizują ekolekcje opierając się na zielonych scenariuszach Polenergii podczas zajęć z biologii, chemii, geografii, na godzinach wychowawczych, bądź też organizując kółka przyrodnicze. Każda placówka wyznaczyła swojego koordynatora projektu, który ma za zadanie zbieranie omawianych informacji dotyczących realizacji ekologicznych zagadnień w obrębie danej szkoły czy przedszkola. Lekcje te są dokumentowane w formie zdjęć a także krótkich notatek.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2022/2023 przeprowadzono ponad 130 godzin zajęć w obszarach dotyczących odnawialnych źródeł energii oraz potrzeb związanych z transformacją energetyczną, ochroną powierzchni ziemi i wód, a także z zasadami gospodarowania odpadami. Nauczyciele, którzy z nami współpracują, pozytywne oceniają nasz edukacyjny projekt i co istotne podkreślają ogromne zaangażowanie uczniów uczestniczących w zajęciach Graj z nami w zielone!®. Dzięki proponowanym zadaniom, ćwiczeniom oraz eksperymentom są w stanie utrzymać naturalny zapał do uczenia.

Realizacja zadań poprzez praktyczne działanie jest jednym z najbardziej satysfakcjonujących sposobów pracy z dziećmi, co chcieliśmy uzyskać przygotowując nasze scenariusze.  Uczniowie chętnie wykonują wszystkie prace, które wymagają od nich aktywności. Motywacja wewnętrzna i chęci do pracy pielęgnowane są poprzez wykorzystanie na zajęciach ciekawych środków i pomocy dydaktycznych Graj z nami w zielone!®

Marta Porzuczek

Dyrektorka Działu Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w Grupie Polenergia

Mimo, że nasze zeszyty były przygotowane dla szkół podstawowych, to udało nam się zachęcić do uczestnictwa w programie także przedszkola znajdujące się na terenie inwestycji Polenergii. Przedszkole „Niezapominajka” z Nowej Sarzyny zaadaptowało scenariusze w taki sposób, aby przedszkolaki w wieku 5 i 6 lat mogły także skorzystać z zielonej porcji wiedzy. W ten oto sposób w pierwszym półroczu przeprowadzono tam pięć zajęć na temat wody i gospodarki wodnej, które spotkały się z entuzjastycznym odbiorem ze strony dzieci.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu zespołu Polenergii uczniowie mają także możliwość sprawdzenia w terenie, jak powstaje „zielony prąd”. Wszystko za sprawą eko lekcji organizowanych na naszych farmach wiatrowych i fotowoltaicznych. Najlepszym sposobem na zrozumienie i zapamiętanie danego zagadnienia jest skonfrontowanie się z nim. Jedna z takich lekcji odbyła się w listopadzie 2022 roku na Farmach Fotowoltaicznych Sulechów. Kolejne lekcje w całej Polsce są już planowane na wiosnę 2023 roku.

Warto zaznaczyć, że pozostawiona dowolność w podejściu do realizowanych zielonych tematów umożliwia wykorzystanie ogromnego potencjału drzemiącego w młodych ludziach. Jednym ze sposobów sprawdzenia, ale także poszerzenia wiedzy, w tym zakresie są konkursy. W Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kończewicach, z dużym udziałem Polenergii, zorganizowano w grudniu 2022 roku konkurs plastyczny „Odnawialne Źródła Energii”. Przedmiotem konkursu był plakat wykonany dowolną techniką, którego zadaniem była promocja jednej z form pozyskania energii: ze słońca, wiatru, wody lub geotermii. Uczniowie wykonali piękne prace plastyczne pokazując tym samym ich zasób wiedzy, kreatywność i pomysłowość. Mnogość pomysłów na reklamowanie działań związanych z zieloną energią udowadnia, że idziemy w dobrą, zieloną stronę, co bardzo cieszy i napawa optymizmem. Zachęcamy do zapoznania się z nagrodzonymi pracami uczniów na stronie: Gramy w zielone w gminie Miłoradz.

Szkoły, realizując z nami założenia zielonego jutra, także same inicjują wspaniałe pomysły, które organizują wspólnie z uczniami. Szkoła Podstawowa nr 3 z Leżajska prowadząc zajęcia dotyczące odpadów, zaproponowała ciekawe zadanie kulinarno-ekologiczne dla wszystkich uczniów szkoły – co zrobić z resztek jedzenia, czyli z produktów, których nie dojadamy lub też takich, które wyrzucamy podczas przygotowywania posiłków. Uczniowie pokazali, że to wcale nie tak trudne, jak mogłoby się wydawać i przygotowali pyszne, pięknie wyglądające dania. Relacje i propozycje dań umieszczają też wraz ze zdjęciami na FB: Przyrodnicza Strona Trójki. Warto podkreślać i powielać takie inicjatywy. Wielkie brawa dla zaangażowanych Placówek!

Aby dodatkowo wspierać nauczycieli, ale także rodziców i edukatorów z całej Polski w przeprowadzeniu zielonych lekcji, Polenergia we współpracy z Kulczyk Foundation oraz UNEP/GRID-Warszawa, zorganizowała od września do listopada 2022 roku cykl sześciu bezpłatnych webinarów. Cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem. Do obejrzenia spotkań na żywo zarejestrowało się łącznie 213 osób. Webinary prowadzili eksperci UNEP/GRID-Warszawa z długoletnim doświadczeniem w przygotowywaniu słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarach ochrony środowiska oraz zmian klimatu, a także czynni nauczyciele – praktycy, którzy ze swojej perspektywy opowiedzieli, jak najlepiej wdrażać edukację klimatyczną w realiach polskiej szkoły. Internetowe spotkania były zróżnicowane pod względem grup wiekowych, do których kierowana jest edukacja: dla klas 1-3 i dla klas 4-8. Każdy webinar jest dostępny do obejrzenia online po wysłaniu odpowiedniego zgłoszenia za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie: Formularz Graj z nami w zielone!®. Serdecznie zapraszamy do korzystania z nagranej porcji wiedzy dotyczącej zrównoważonego rozwoju.

Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym szkołom oraz przedszkolom, nauczycielom i edukatorom za tak aktywne podejście do realizacji wspólnie z Polenergią projektu Graj z nami w zielone!®. Naszym pragnieniem jest motywować, dać siłę i uwrażliwić młodych odbiorców na fakt, że wszyscy mamy wpływ na to, co się dzieje wokół nas i że w dużej mierze to od nas zależy jak będzie wyglądał świat w przyszłości. Wspólnymi siłami przygotowujemy, wspieramy i motywujemy młodych ludzi do zmiany sposobu myślenia o możliwościach pozyskiwania energii i zmian nawyków, które doprowadziły nas na skraj katastrofy klimatycznej. My, dorośli, jesteśmy dla dzieci przykładem, dlatego dziękujemy serdecznie za granie z nami w zielone.

Razem możemy wszystko!

Search results