Serwis ESG

Etyczny łańcuch dostaw

Kontrast
Wielkość liter - A +

Etyczny łańcuch dostaw

Polenergia jest odpowiedzialna w całym łańcuchu dostaw – przeprowadzamy audyty środowiskowe i BHP zarządzanych przez nas obiektów, a w umowach z kluczowymi podwykonawcami zawieramy klauzule etycznośrodowiskowe.

  • 102-9
  • 102-10

Odpowiedzialne działanie wszystkich partnerów w łańcuchu dostaw nie tylko usprawnia pracę i gwarantuje oczekiwaną jakość obsługi i funkcjonowania aktywów firmy, lecz także pozwala kompleksowo zarządzać wpływem na otoczenie.

Rozwijając od wielu lat projekty na polskim rynku, Polenergia wspiera lokalny przemysł, wytwórców, podzespoły oraz firmy wykonawcze. Grupa doskonale zna krajowy rynek dostawców komponentów i przez lata dzieli się z tymi dostawcami swoim sukcesem.

40%

szacunkowy udział krajowych firm w fazie budowy lądowych farm wiatrowych

Polenergia, przystępując do rozwoju projektów w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego, już w 2010 roku dostrzegła w nich ogromny potencjał dla Polski. W czasie przygotowywania projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III Polenergia na każdym etapie prac dbała o budowę krajowych zasobów: zatrudniała polskie firmy, które były wykonawcami większości analiz, ekspertyz, badań środowiskowych oraz dokumentacji na potrzeby pierwszych decyzji lokalizacyjnych i środowiskowych. 

Zaangażowanie Polenergii w budowę lokalnych Łańcuchów dostaw dla Morskiej Energetyki

Dobrym przykładem nawiązywania relacji z krajowymi dostawcami, są działania realizowane przez Projekty MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III w zakresie komunikacji nadchodzących postępowań zakupowych.

Zobacz więcej

Search results