Serwis ESG

Razem wspieramy Pomorskie Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej

Kontrast
Wielkość liter - A +

Razem wspieramy Pomorskie Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej

Grupa Polenergia wspólnie z Equinor oraz Gminą Miejską Rumia i Rumia Invest Park podpisały List Intencyjny w sprawie wyrażenia woli podjęcia współpracy w ramach Pomorskiego Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej. Strony deklarują chęć wzmocnienia rynku pracy niezbędnego do efektywnego rozwoju energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim.

Uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego odbyło się 19 października 2022 roku u siedzibie Klubu Integracji Społecznej w Rumi. Porozumienie określa aktywności stron w różnych obszarach współpracy związanych z szeroko ujętą edukacją dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach Pomorskiego Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej.

Rumia Invest Park będzie jednym z kluczowych partnerów Akademii Kompetencji Morskich, jednego z pięciu projektów flagowych wspierających rozwój local content w projektach morskich farm wiatrowych. W ramach Akademii będziemy prowadzić i promować działania mające na celu rozwój kompetentnych kadr dla nowego sektora przemysłu, jakim jest morska energetyka wiatrowa. Zapraszamy do współpracy z nami wszystkich chcących rozwijać podobne inicjatywy edukacyjne i szkoleniowe z całego kraju. Chcemy takie projekty wspierać merytorycznie, promocyjnie i organizacyjnie.

Maciej Stryjecki

dyrektor ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej w Grupie Polenergia

Strony porozumienia zgodne uznały, że działania rozwijające umiejętności i poszerzające kompetencje dzieci, młodzieży i dorosłych, znacznie wpłyną na pozytywne postrzeganie i zaangażowanie lokalnej społeczności w sektor morskich farm wiatrowych. Każda współpraca w ramach drugiego Programu Flagowego tj. Akademii Kompetencji Morskich jest słusznym krokiem w kierunku rozwoju potencjału kadrowego polskiego offshoru.

Aby przygotować doskonałą kadrę zawodową dla morskiej energetyki wiatrowej, warto wzbudzać zainteresowanie sektorem offshore od najmłodszych lat, przez zabawę i budowanie świadomości społecznej, a następnie przez edukację ze szczególnym uwzględnieniem szkół technicznych. Wszystkie działania edukacyjno-szkoleniowo-treningowe należy też od początku koordynować. Pomorskie Centrum Kompetencji w Rumi doskonale wpisuje się w taką rolę oraz w zapotrzebowanie Pomorza, naturalnie związanego z gospodarką morską, mając pełną akceptację i pomoc ze strony włodarzy miasta z burmistrzem Michałem Pasiecznym na czele.

Agnieszka Rodak

prezes spółki Rumia Invest Park

Rumia dzięki współpracy z liderami sektora chce między innymi rozbudować program edukacyjny dla młodzieży z pomorskich szkół ponadpodstawowych, a następnie zrealizować poligon szkoleniowy na miejskich terenach inwestycyjnych oraz stworzyć koncepcję zagospodarowania obszaru przeznaczonego pod budowę siedziby Pomorskiego Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej. Centrum, mimo braku siedziby, już zrealizowało m.in. warsztaty offshorowe dla uczniów klas 8 szkół podstawowych w Rumi. Współorganizatorami tych szkolnych spotkań były Grupa Polenergia i Equinor Polska.

Search results