Serwis ESG

Farmy wiatrowe na lądzie

Kontrast
Wielkość liter - A +

Farmy wiatrowe na lądzie

FW Dębsk

Projekt FW Dębsk jest realizowany przez spółkę celową Polenergia Farma Wiatrowa 3 sp. z o.o. FW Dębsk jest zlokalizowana w gminie Żuromin oraz w gminie Kuczbork Osada w powiecie żuromińskim, w województwie mazowieckim.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez wójta gminy Kuczbork Osada dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej „Żuromin FW2” o łącznej maksymalnej mocy do 87 MW, którą tworzyć będą: do 29 elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda, połączenia podziemne do GPZ, wewnętrzne drogi dojazdowe. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin dla inwestycji budowa farmy wiatrowej „Żuromin FW3” o łącznej maksymalnej mocy do 99 MW, którą tworzyć będą: do 33 elektrowni wiatrowych o mocach akustycznych nie większych niż 106,5 dB każda i o mocy do 3 MW każda.

121 MW

łączna moc FW Dębsk

55

turbin wiatrowych

Projekt uzyskał również pozwolenie budowę turbin wiatrowych wraz z infrastruktura towarzyszącą. Spółka podjęła ostatecznie decyzję o budowie 55 turbin wiatrowych. Moc poszczególnych turbin wiatrowych Vestas V110 – 2,2MW wyniesie 2,2 MW. Całkowita moc zainstalowana farmy wiatrowej planowo wyniesie 44 MW.

Całkowita moc zainstalowana farmy wiatrowej wyniesie 121 MW. Częścią projektu jest również główny punkt zasilania (GPZ), podziemna infrastruktura kabli energetycznych i sterujących jak również drogi dojazdowe do poszczególnych turbin wiatrowych oraz place serwisowo-montażowe. Energia wygenerowane przez turbiny wiatrowe FW Dębsk będzie przesyłana podziemnymi liniami kablowymi do GPZ. Po zmianie napięcia na wysokie, energia będzie przesyłana podziemną linią kablową 110 kV o długości około 63 km do stacji GPZ Kruszczewo należącej do grupy Energa. Prace budowalne rozpoczęły się w II kwartale 2020 r., zakończenie prac budowlano montażowych zaplanowano na II kwartał 2022 r., a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i koncesji na III kwartał 2022 r.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

FW Kostomłoty

Projekt FW Kostomłoty jest realizowany przez spółkę celową Polenergia Farma Wiatrowa Dębice/Kostomłoty sp. z o.o., i zostanie on zlokalizowany na terenie gminy Kostomłoty, w powiacie średzkim w województwie dolnośląskim.

W 2016 r. FW Kostomłoty uzyskała pozwolenie na budowę dziewięciu turbin, głównej stacji elektroenergetycznej (GPZ), podziemnej infrastruktury kabli elektroenergetycznych i sterowniczych, dróg dojazdowych do poszczególnych turbin oraz placów montażowo-serwisowych. Pozwolenia na budowę zostały zmienione w latach 2016, 2017 i 2018 w celu odzwierciedlenia ostatecznie wybranych turbin wiatrowych i innych drobnych zmian.

27 MW

całkowita moc farmy wiatrowej

3 MW

moc poszczególnych turbin wiatrowych Vestas V136

Zgodnie z pozwoleniem na budowę (zmienionym w 2018 r.) moc poszczególnych turbin wiatrowych Vestas V136 wyniesie 3 MW. Całkowita moc zainstalowana farmy wiatrowej wyniesie 27 MW. Energia elektryczna będzie przesyłana ze stacji GPZ Kostomłoty, linią kablową 110 kV o długości ok. 14 km do stacji GPZ Kąty Wrocławskie należącej do grupy Tauron.

Prace budowlane rozpoczęto w I kwartale 2021 r., zakończenie planowane jest w II kwartale 2022 r., a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i koncesji na III kwartał 2022 r.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

FW Piekło

13,2 MW

całkowita moc farmy wiatrowej wyniesie

2,2 MW

moc poszczególnych turbin wiatrowych Vestas V110

Projekt jest realizowany przez dwie spółki celowe Polenergia Farma Wiatrowa 16 sp. z o.o. oraz Polenergia Farma Wiatrowa Piekło sp. z o.o. FW Piekło jest zlokalizowana na terenie powiatu międzychodzkiego. Procedura oceny oddziaływania projektu na środowisko zakończyła się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zezwalającej na budowę do 14 turbin wiatrowych oraz niezbędnej infrastruktury. Spółka podjęła jednak ostatecznie decyzję o budowie sześciu turbin wiatrowych. Moc poszczególnych turbin wiatrowych Vestas V110 wyniesie 2.2 MW. Całkowita moc zainstalowana farmy wiatrowej wyniesie 13,2 MW.

W dniu 26 listopada 2020 r. na podstawie ogłoszenia o aukcji z dnia 1 października 2020 r. odbyła się aukcja na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii pn.: „AZ/7/2020”. Na podstawie wygranej aukcji „AZ/7/2020” projekt FW Piekło o mocy 13,2 MW otrzymał 15-letnie wsparcie. Prace związane z projektem FW Piekło są obecnie na etapie przygotowania do budowy, w tym aktualizacji posiadanych już uzgodnień, wyboru wykonawców, organizacji finansowania. Projekt FW Piekło w grudniu 2021 uzyskał zgodę organów korporacyjnych Spółki na rozpoczęcie inwestycji. W dniu 30 grudnia 2021 r. umowy na dostawę i montaż turbin dotyczące FW Piekło weszły w życie razem z wpłaceniem stosownych zaliczek przez spółki realizujące projekt FW Piekło w ramach podpisanych umów z Vestas Polska sp. z o.o.

Rozpoczęcie budowy planowane jest na II kwartał 2022 r., a zakończenie prac budowlano montażowych na II kwartał 2023 r.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

FW Grabowo

44 MW

planowana całkowita moc farmy wiatrowej

2,2 MW

moc poszczególnych turbin wiatrowych Vestas V110

FW Grabowo jest zlokalizowana na terenie powiatu kolneńskiego. Procedura oceny oddziaływania projektu na środowisko zakończyła się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zezwalającej na budowę do 20 turbin wiatrowych oraz niezbędnej infrastruktury. Moc poszczególnych turbin wiatrowych Vestas V110 wyniesie 2.2 MW. Całkowita moc zainstalowana farmy wiatrowej planowo wyniesie 44 MW.

Prace związane z projektem FW Grabowo są obecnie na etapie przygotowania do budowy, w tym aktualizacji posiadanych już uzgodnień, wyboru wykonawców, organizacji finansowania. Projekt FW Grabowo w grudniu 2021 uzyskał zgodę organów korporacyjnych Spółki na rozpoczęcie inwestycji.

Rozpoczęcie budowy planowane jest na II kwartał 2022 r., a zakończenie prac budowlano montażowych na III kwartał 2023 r.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Search results