Serwis ESG

Partnerstwa

Kontrast
Wielkość liter - A +

Partnerstwa

Spółki Grupy Polenergia są aktywnymi członkami licznych organizacji, dzięki czemu, razem z innymi partnerami wpływają na rozwój ważnych dla nich obszarów.

  • 102-12
  • 102-13

Nasze partnerstwa

Podkarpacka Dolina Wodorowa powstała w 2021 roku, a jej głównym celem jest wykorzystanie technologii wodorowych, które są innowacyjne pod względem gospodarczym i korzystne pod względem ochrony środowiska.

Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa powstała w styczniu 2022. Powołało ją 20 firm, uczelni i instytucji. To druga w kolejności powstania i największa pod względem wielkości i potencjału dolina wodorowa w Polsce. Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej oraz dążenie do zbudowania gałęzi śląsko-małopolskiego przemysłu wodorowego.

Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty związane z wytwarzaniem, przesyłem, obrotem i odbiorem energii elektrycznej oraz cieplnej. Najważniejszym celem Izby jest poprawa pozycji konkurencyjnej jej Członków poprzez obniżanie kosztów związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem energii.

Członkostwo w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej daje nam możliwość nawiązywania i budowania kontaktów biznesowych oraz wymianę doświadczeń z firmami niemieckimi.

W 2021 roku Polenergia została przyjęta do organizacji Hydrogen Europe, do której należą najważniejsze firmy dostarczające i implementujące technologie wodorowe w Europie i na świecie. Członkostwo w Hydrogen Europe umożliwi Polenergii uczestniczenie we współtworzeniu rynku wodorowego poprzez nawiązanie nowych i trwałych relacji biznesowych. Aktywność w ramach HE to tworzenie postulatów w kluczowych obszarach rozwoju energetyki wodorowej, nie tylko na rynku krajowym, ale także na arenie europejskiej, jak również dostęp do zasobów wiedzy związanej z technologiami, a ponadto z biznesowymi aspektami rozwoju inwestycji wodorowych.

W październiku 2021 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska, samorządy, biznes jak i naukowcy podpisali porozumienie sektorowe rzecz gospodarki wodorowej. W gronie sygnatariuszy nie mogło zabraknąć Polenergii, bo wodór to dla Grupy Polenergia technologia jutra i szansa na przyśpieszenie polskiej zielonej transformacji.

15.09.2021 roku Polenergia podpisała „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” („Polish Offshore Wind Sector Deal”). Nadrzędnym celem tego porozumienia jest wsparcie rozwoju sektora w Polsce oraz maksymalizacja „local content”, czyli udziału polskich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw dla morskich farm wiatrowych powstających w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.

Search results