Serwis ESG

Projekty gazowe i wodorowe

Kontrast
Wielkość liter - A +

Projekty gazowe i wodorowe

Aby skutecznie zbilansować portfel wytwórczy, zgodnie z nową strategią Polenergia planuje rozwijać projekty oparte o zaawansowane technologie gazowe, realizując inwestycje w bloki kogeneracyjne przeznaczone dla przemysłowych odbiorców pary technologicznej. Będą one stanowiły również przyczółek do transformacji wodorowej, na którą Grupa w najbliższych latach chce być w pełni gotowa.

Transformacja wodorowa

W grudniu 2019 roku Unia Europejska ogłosiła Strategię Zielonego Ładu, której realizacja do 2050 roku pozwoli na całkowitą neutralność emisyjną. Niezwykle ważną rolę w tej strategii ma odegrać Zielony Wodór. W lipcu 2020 roku Komisja Europejska przyjęła Strategię Wodorową dla neutralności klimatycznej Europy. Przyczyni się ona do zwiększenia produkcji czystego wodoru w tej części świata. Wodór może być wykorzystywany jako nośnik energii, surowiec dla przemysłu czy paliwo – ma wiele praktycznych zastosowań, które pozwolą na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w sektorach przemysłu, transportu, energii i budownictwa.

Plan naprawy gospodarczej Komisji Europejskiej „Nowa generacja UE” podkreśla, że wodór to priorytet inwestycyjny mający na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego i odporności, tworzenie lokalnych miejsc pracy i umacnianie globalnego przywództwa UE.

Zarówno istniejąca elektrociepłownia w Nowej Sarzynie, jak i planowane nowe bloki gazowe mają być przygotowane do spalania zielonego wodoru, co przyczyni się w przyszłości do budowy zeroemisyjnej grupy energetycznej.

Nasze partnerstwa na rzecz rozwoju technologii wodorowych

Dążąc do stworzenia rynku zielonego wodoru w Polsce Polenergia podpisała list intencyjny w sprawie rozwoju projektów opartych o technologie wodorowe z Siemens  Energy – wiodącym producentem i dostawcą rozwiązań wodorowych (czytaj więcej). Wraz z Partnerem Spółka analizuje koncepcje i rozwija pierwsze projekty związane z wytwarzaniem zielonego wodoru w procesie elektrolizy wody przy udziale odnawialnej energii z własnych aktywów.

Spółka z Grupy Polenergia – Elektrociepłownia Nowa Sarzyna – przystąpiła do międzynarodowego konsorcjum współpracującego na rzecz wykorzystania wodoru jako zeroemisyjnego paliwa w turbinach gazowych w istniejących instalacjach w Europie. ENS pracuje na dwóch turbinach gazowych Frame6B wyprodukowanych przez Thomassen International o mocy 40 MW każda, które w przyszłości mogą zostać zmodyfikowane w celu współspalania wodoru z gazem ziemnym, a docelowo przejścia na czyste paliwo wodorowe. Partnerami Umowy o wzajemnej współpracy oprócz Ansaldo Thomassen oraz ENS są również: VattenfallDOWNouryonEmmTec, Hygear, TU Delft, TU Eindhoven, DLR and OPRA Turbines.

Grupa Polenergia oraz należąca do niej Elektrociepłownia Nowa Sarzyna będą współtworzyć pierwszą w Polsce dolinę wodorową. Podpisany w Rzeszowie list Intencyjny na rzecz stworzenia Podkarpackiej Doliny Wodorowej, ma pomóc zbudować skoordynowany i zintegrowany ekosystem powiązań, który stawia na rozwój technologii, wiedzy, badań i biznesu. Wierzymy, że tak się stanie, bo wodór może być technologią jutra i szansą na przyśpieszenie polskiej zielonej transformacji

Wodór ma swoje porozumienie, które pozwoli zdekarbonizować polski przemysł i transport! W zaledwie miesiąc od zawarcia Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, samorządy, biznes jak i naukowcy podpisali drugie porozumienie sektorowe – tym razem na rzecz gospodarki wodorowej. W gronie sygnatariuszy nie mogło zabraknąć Polenergii, bo wodór to dla nas technologia jutra i szansa na przyśpieszenie polskiej zielonej transformacji. Dążymy do maksymalnego wykorzystania łańcucha wartości produkcji wodoru, wierząc, że przyczynia się on do rozwoju rynku, jak i do wsparcia naszej gospodarki, poprzez tworzenie wartości dodanej i nowych miejsc pracy.

Polenergia jest Sygnatariuszem Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru powołanego w ramach realizacji Strategii Wodorowej KE. Kolejnym krokiem było przystąpienie Polenergii jako Partnera Współpracującego do listu intencyjnego zainicjowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego.

Czytaj więcej

W 2021 roku Polenergia została przyjęta do organizacji Hydrogen Europe, do której należą najważniejsze firmy dostarczające i implementujące technologie wodorowe w Europie i na świecie. Członkostwo w Hydrogen Europe umożliwi Polenergii uczestniczenie we współtworzeniu rynku wodorowego poprzez nawiązanie nowych i trwałych relacji biznesowych. Aktywność w ramach HE to tworzenie postulatów w kluczowych obszarach rozwoju wodoru, nie tylko na rynku krajowym, lecz także na arenie europejskiej. To również dostęp do zasobów wiedzy związanej  z technologiami i biznesowymi aspektami rozwoju inwestycji wodorowych.

Zgodnie ze strategią, dzięki zainicjowanym i realizowanym partnerstwom na rzecz rozwoju wodoru i projektów wodorowych oraz wykorzystywaniu swojego potencjału generacji energii z OZE, Grupa Polenergia  pragnie stać się producentem zielonego wodoru, by wspierać dekarbonizację Polski i Unii Europejskiej.

Search results