Serwis ESG

Polenergia Obrót i sprzedaż

Kontrast
Wielkość liter - A +

Polenergia Obrót i sprzedaż

Spółka Polenergia Obrót specjalizuje się w hurtowym obrocie energią elektryczną, gazem, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji CO2 oraz gwarancjami pochodzenia. Prowadzi działalność na rynku polskim, niemieckim, czeskim, słowackim, węgierskim i ukraińskim. Oferuje również szeroką gamę produktów i usług dedykowanych odbiorcom przemysłowym i producentom zielonej energii.

Od października 2013 roku jesteśmy aktywnym, bezpośrednim członkiem Towarowej Giełdy Energii, członkiem wspierającym Towarzystwa Obrotu Energią (TOE) oraz regularnym członkiem europejskiej organizacji firm handlowych: European Federation of Energy Traders (EFET). Równolegle zwiększamy liczbę partnerów handlowych na rynkach pozagiełdowych.

Obrót energią i emisjami

W 2020 roku uzyskaliśmy przedłużenie koncesji na obrót energią elektryczną w Polsce. Od 2013 roku jesteśmy bezpośrednim członkiem giełdy EPEX SPOT SE, a od 2018 roku także giełdy EEX. Od 2016 roku prowadzimy działalność handlową na giełdzie ICE w Londynie w zakresie uprawnień do emisji CO2.

Obrót prawami majątkowymi z OZE i GP

Prowadzimy obrót prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia, zarówno w zakresie kontraktów długoterminowych, jak i transakcji bieżących.

Obrót Gazem

W roku 2014 uzyskaliśmy koncesję na obrót paliwami gazowymi (OPG) oraz obrót gazem z zagranicą (OGZ). Z końcem 2017 roku rozpoczęliśmy handel gazem na giełdzie ICE Endex.

Search results