Serwis ESG

Diversity IN Check

Kontrast
Wielkość liter - A +

Diversity IN Check

Polenergia w gronie pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzją!

Forum Odpowiedzialnego Biznesu – koordynator Karty Różnorodności, po raz pierwszy w historii przedstawiło polskie wyniki badań Diversity IN Check. Lista obejmuje tylko 31 organizacji, które już uzyskały określony poziom dojrzałości w obszarze zarządzania różnorodnością. W tym gronie znalazła się również Grupa Polenergia.

Diversity IN Check to narzędzie umożliwiające diagnozę stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania inkluzywnych, czyli włączających organizacji. Pozwala mierzyć skuteczność dotychczas podejmowanych działań i planować kolejne priorytetyKwestionariusz badania został oparty na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych, m.in.: SDGs, ISO 26000, GRI Standards i wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.

Udział w badaniu to dla nas -po podpisaniu Karty Różnorodności- kolejny krok we wdrażaniu włączającej kultury pracy. Przystępując do badania mierzymy i kontrolujemy nasze postępy, a także upowszechniamy tematykę zarządzania różnorodnością i inkluzji wśród jak najszerszego grona pracodawców w Polsce.

Search results