Serwis ESG

Polenergia rozwija fotowoltaikę

Kontrast
Wielkość liter - A +

Polenergia rozwija fotowoltaikę

Już wkrótce Polenergia rozpocznie budowę 29 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 28 MWp. Projekt FF Sulechów II zostanie sfinansowany przy udziale  ING Polska, a projekty FF Sulechów III i FF Buk przy udziale  mBank S.A.. Wartość podpisanych umów kredytowych wynosi ponad 61 mln zł.

Budowę projektów powierzono ONDE S.A. oraz P&Q Sp. z o.o. Dzięki tym inwestycjom łączna moc naszych PV wzrośnie w najbliższych 12 miesiącach aż o 350 proc. Roczna produkcja czystej energii elektrycznej z nowych farm fotowoltaicznych wyniesie około 32 GWh, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną 16 tysięcy rodzin. Pozwoli to uniknąć emisji 28 tysięcy ton szkodliwych gazów cieplarnianych rocznie.

Nowe farmy fotowoltaiczne będą nie tylko miejscem produkcji zielonej energii. Na terenach objętych inwestycją zasiane zostanie aż 38 ha miododajnych łąk kwietnych, które zwiększą lokalną bioróżnorodność. Jak pokazuje przykład założonej przez Polenergię w ubiegłym roku w Sulechowie pierwszej w Polsce fotowoltaicznej pasieki, wzrost liczby owadów zapylających korzystających z przygotowanych łąk kwietnych jest imponujący!

Search results