Serwis ESG

Polenergia rozpoczyna współpracę z Uniwersytetem Gdańskim

Kontrast
Wielkość liter - A +

Polenergia rozpoczyna współpracę z Uniwersytetem Gdańskim

Polenergia dokłada kolejną cegiełkę w budowaniu zrównoważonego rozwoju wśród społeczności akademickiej. Celem zawartej z Uniwersytetem Gdańskim umowy jest transfer wiedzy i podejmowanie działań wspierających realizację zrównoważonej gospodarki unijnej. Umowę o współpracy podpisali prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym oraz Iwona Sierżęga, reprezentująca Zarząd Polenergii.

Uniwersytet Gdański realizując swoją misję uniwersytetu społecznie zaangażowanego, podejmuje różnorodne formy współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, by móc odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, zwłaszcza te wynikające z problemów globalizacji, nadchodzącej katastrofy klimatycznej i kurczących się zasobów surowcowych.

Prowadząc badania naukowe i kształcenie w obszarach związanych z tymi zagadnieniami, uczelnia wyższa pełni rolę pomostu między nauką a biznesem. Wspiera rozwój nowych technologii oraz rozwiązań wpisujących się w realizację wyzwań i postulatów zapisanych w Agendzie Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Podjęta z Polenergią współpraca to kolejny krok w kierunku kształcenia kadr dla gospodarki przyszłości, opartej o odnawialne źródła energii, realizującej misję troski o naszą planetę.

prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

W ramach umowy przekazane zostały też środki na sfinansowanie dwóch miejsc dla kobiet chcących podjąć studia podyplomowe organizowane przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Polenergia stawia na kobiety, dlatego w ramach promowania równych szans fundujemy dwa stypendia dla mieszkanek województwa pomorskiego na studia podyplomowe. Wspólnie będziemy kształcić przyszłe kadry sektora energetycznego, promować równe szanse, wykorzystywać potencjał różnorodności, a także razem działać na rzecz innowacyjnych badań i przedsięwzięć.

Iwona Sierżęga

członkini Zarządu Grupy Polenergia

Podejmowane przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego działania skutecznie łączą naukę z biznesem i odpowiadają aktualnym gospodarczym potrzebom nie tylko Pomorza, ale całej polskiej gospodarki.

Zależało nam by program studiów odpowiadał na potrzeby administracji i biznesu biorącego udział w rozwijaniu nowego sektora polskiej gospodarki. Dlatego współpraca z przedsiębiorstwami działającymi w sektorze nowej energii, które dążą do zrównoważonego rozwoju i w swoich działaniach uwzględniają zasady społecznej odpowiedzialności biznesu jest kluczowa dla Centrum” - dodaje dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

dr hab. Sylwia Mrozowska

prof. UG, Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Search results