Serwis ESG

Edukacja dla Klimatu – Wolontariat Pracowniczy

Kontrast
Wielkość liter - A +

Edukacja dla Klimatu – Wolontariat Pracowniczy

Pracownicy Grupy Polenergia uczą najmłodszych.

Prowadząc odpowiedzialny biznes, rozumiemy potrzebę i rolę we wspieraniu społeczności lokalnych. Jesteśmy obecni i wspieramy lokalne inicjatywy i ośrodki tam, gdzie prowadzimy naszą działalność. Jesteśmy także odpowiedzialni za edukację przyszłych kadr sektora energetycznego na rzecz transformacji energetycznej i współpracujemy z ośrodkami akademickimi w tym obszarze. Naszą odpowiedzialność rozumiemy także jako aktywny dialog na rzecz roli odnawialnych źródeł energii i ich roli w transformacji energetycznej oraz edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju z najmłodszymi.

Dlatego, rozpoczynając projekt edukacyjny Graj z nami w zielone!®  zaprosiliśmy do wspólnego przedsięwzięcia edukacyjnego i budowania świadomości o zmianach klimatu Pracowników Grupy Polenergia.

Wolontariusze kontaktują się z dyrekcjami szkół podstawowych lub przedszkoli i angażują się w prowadzenie zajęć edukacyjnych realizując projekt Graj z nami w zielone!®

Spotkania i zajęcia dla dzieci w placówkach edukacyjnych rozpoczęły się w czerwcu 2022. Dzięki zaangażowaniu Pracowników Grupy Polenergia, którzy na bazie scenariuszy Graj z nami w zielone! przeprowadzili spotkania, dzieciaki dowiedziały się m.in. jak z wiatru lub słońca można otrzymać „zieloną” energię dla naszych domów.

Jesteśmy przekonani, że wsparcie najmłodszych w edukacji na rzecz zmian klimatu i budowaniu świadomości o konieczności rozwoju OZE jest kluczowe do powstrzymania zmian klimatycznych i budowy społeczeństwa przyszłości.

Search results