Serwis ESG

Współpraca z Politechniką Gdańską

Kontrast
Wielkość liter - A +

Współpraca z Politechniką Gdańską

Polenergia oraz firma Equinor, partner z którym realizowane są projekty Morskich Farm Wiatrowych, nawiązały współpracę z Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, który jako jedyny w Polsce kształci przyszłe kadry sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Czym jest batymetria? Jak wygląda tektonika tarczy bałtyckiej? Jak prowadzić badania wibrosondą? Jak długo trwa okno pogodowe na Morzu Bałtyckim? Na te i wiele innych pytań odpowiedź mogło uzyskać blisko 60 słuchaczy studiów podyplomowych na kierunku Morska Energetyka Wiatrowa na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, które 8 listopada 2019 roku zostały uroczyście uruchomione po raz pierwszy w Polsce. Słuchacze pilotażowej edycji studiów mogli zdobywać i pogłębiać wiedzę o morskiej energetyce wiatrowej jako najprężniej rozwijającej się na świecie technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Podpisany w dniu inauguracji list intencyjny pomiędzy Polenergią, Politechniką Gdańską oraz Polskim Towarzystwem Morskiej Energetyki Wiatrowej zakłada współpracę przy realizacji Programu Rozwoju Kompetencji Kadr dla sektora Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Nawiązaliśmy współpracę z Politechniką Gdańską, ponieważ sukces polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej uzależniony jest od odpowiednio wykształconych i przeszkolonych kadr inżynierskich i technicznych, które w pełni zabezpieczą możliwości rozwoju tego sektora. Dajemy szansę na czerpanie wiedzy i poznawanie najlepszych światowych praktyk w zakresie offshore. Jestem przekonany, że wielu młodych ludzi z tej niepowtarzalnej szansy skorzysta, bo jest to najlepszy moment w ich karierze na poszukiwanie nowych wyzwań i inspiracji.

podkreśla Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergii

Uruchomienie studiów związane jest bezpośrednio z oczekiwanym w najbliższych latach intensywnym rozwojem rynku morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. W projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku przewidziano realizację na Morzu Bałtyckim wiatraków o łącznej mocy ponad 10 GW, co stawia nasz kraj w pozycji potencjalnego lidera w Europie. Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry na potrzeby tak dużego rynku. Program studiów umożliwi zdobycie profesjonalnej wiedzy na temat technologii wykorzystywanych w sektorze, jak również na temat funkcjonowania rynków morskiej energetyki wiatrowej oraz wszystkich aspektów przygotowania i realizacji projektów morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Polenergia wspólnie z Equinor (dawny Statoil) realizuje projekt budowy pierwszych w Polsce morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Rozwijane projekty offshore Grupy uzyskały warunki przyłączeniowe o łącznej mocy do 3 000 MW, jednak termin ich budowy uzależniony jest od wejścia w życie stosownego systemu regulacyjnego.

Search results