Serwis ESG

Wiosenne nasadzenia zieleni

Kontrast
Wielkość liter - A +

Wiosenne nasadzenia zieleni

Realizując nasze projekty zawsze dbamy o minimalizowanie oddziaływań na środowisko i wsparcie mieszkańców. Wspólnie z gminami i naszymi partnerami biznesowymi realizujemy cykl nasadzeń drzew i krzewów, w gminach, w których znajdują się nasze inwestycje.

Działania te mają na celu nie tylko wsparcie naturalnego środowiska, ale również tworzenie wspólnych przestrzeni dla lokalnych społeczności, które służą większej integracji i wzmacniają więzi międzyludzkie. Dzięki temu mieszkańcy stają się bardziej świadomi, jak istotną rolę w ich życiu spełnia środowisko i jak cenne są ekosystemy w pobliżu ich miejsc zamieszkania. Korzyści z tych działań odnoszą nie tylko lokalne społeczności. Nasze projekty są niezwykle cenne dla lokalnych gatunków zwierząt. Otrzymują one nie tylko dodatkowe miejsca schronienia i rozmnażania, ale również źródło pożywienia.

Naszą pierwszą wiosenną inicjatywą w 2021 roku były nasadzenia zrealizowane w kwietniu tego roku z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi. Drzewa i krzewy pojawiły się na terenie parku przy ul. Lidzbarskiej w gminie Żuromin, gdzie obecnie prowadzimy budowę Farmy Wiatrowej Dębsk.

Park w Żurominie wzbogacił się o 135 drzew i krzewów takich jak dereń jadalny, irga, forsycja, pęcherznica, jabłoń ozdobna oraz jarząb szwedzki. Gatunki ptaków, które dzięki naszym nasadzeniom zyskały schronienie i pożywienie to między innymi: kos, drozd śpiewak, grzywacz, grubodziób, kwiczoł, mazurki, sikory i jemiołuszki.

Nasadzenia odbyły się też w maju na terenie gminy Miłoradz, gdzie znajduje się nasza farma FWSzymankowo. Dokonaliśmy nasadzeń m.in: rudbeki błyskotliwej, czy wiśni amanogawej przy skwerze w Kończewicach. Z kolei w Gnojewie przy pomniku ofiar Stalagu pojawiła się m.in. kocimiętka fassena i funkia golden tiara. Dodatkowo zamontowaliśmy tam budkę dla owadów pożytecznych. Budka inaczej zwana hotelikiem służy do stworzenia warunków ich bytowania i rozmnażania. To także dziąłanie zwiększające bioróżnorodność: owady te zapylają rośliny uprawne oraz pomagają w biologicznej walce ze szkodnikami roślin.

Wszystkie lokalizacje nasadzeń zawsze uzgadniamy z gminami, natomiast drzewa i krzewy są dobierane przez przyrodników, w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadały gatunkom ptaków występujących lokalnie i były dla nich odpowiednim pożywieniem.

Search results