Serwis ESG

Szkolenie przyszłych kadr

Kontrast
Wielkość liter - A +

Szkolenie przyszłych kadr

Grupa Polenergia organizuje letnie staże dla studentów.

Grupa Polenergia widzi potrzebę edukacji kadr dla sektora energetycznego oraz uzupełniania wiedzy zdobywanej przez studentów na uczelniach praktyczną wiedzą, którą mogą zyskać odbywając staże w jej spółkach. Grupa od wielu lat wspiera Program Stypendialny im. dr. Jana Kulczyka, realizowany przez Kulczyk Foundation we współpracy z Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Polenergia gości stypendystów, którzy w czasie wakacyjnych staży mogą zapoznać się z jej działalnością.

Dodatkowo, w 2019 r. w Departamencie Rozwoju Projektów Energetyki Odnawialnej staż odbyło dwoje studentów Politechniki Warszawskiej.

Search results