Serwis ESG

Szkolenia dla Liderów dobroczynności

Kontrast
Wielkość liter - A +

Szkolenia dla Liderów dobroczynności

W ślad za planem rozwoju działalności dobroczynnej z roku 2020, aby ułatwić pracę Kierowników Obiektów, jak również Kierowników Projektów w rozwoju oraz pomóc im zdefiniować lokalne potrzeby, w lutym 2021 r. odbyły się Warsztaty dla Liderów dobroczynności pt.: „Jak działać lokalnie? Programy społeczne w praktyce” . Warsztaty miały na celu podniesienie poziomu wiedzy u osób, które zajmują się budowaniem lokalnych relacji z Interesariuszami Polenergii i pomoc w odpowiedzi na pytanie w jaki sposób zaplanować lokalne działania społeczne. W warsztatach brało udział łącznie prawie 30 Pracowników Grupy, którzy w ramach projektów w fazie rozwoju i eksploatacji współtworzą, kreują działania i prowadzą dialog z lokalną społecznością

Celem warsztatów było nie tylko poszerzenie wiedzy dotyczącej zaangażowania społecznego, ale również:

  • przekazanie wiedzy na temat metod i możliwości działań w wymiarze lokalnym,
  • zainspirowanie osób uczestniczących do aktywnego działania na rzecz lokalnych społeczności poprzez przykłady i doświadczenia udanych działań w obszarze działalności dobroczynnej innych organizacji,
  • przedyskutowanie dotychczasowych projektów z perspektywy wartości dla społeczności lokalnej i firmy,
  • wypracowanie wspólnego modelu działania,
  • zwrócenie uwagi na realizację projektów wspierających różnorodność (w tym działania kierowane do kobiet i dziewczynek, np. wsparcie amatorskich żeńskich klubów sportowych, czy lokalnych inicjatyw organizowanych przez kobiety).

Dzięki wiedzy zdobytej podczas warsztatów, pracownicy odpowiedzialni za wdrażanie polityki dobroczynnej zdecydowali o rozwoju długofalowych programów i wieloletniej współpracy z lokalnymi liderami w miejscowościach, gdzie zlokalizowane są projekty. Działania długofalowe mają dotyczyć budowania nie tylko elementów infrastrukturalnych w lokalnych gminach, ale nawiązania długotrwałych relacji z gminami/sołectwami, gdzie projekt infrastrukturalny został zrealizowany. Przykładem jest realizacja remontu świetlicy, a w kolejnych latach realizacja wydarzeń związanych z funkcjonowaniem świetlicy i lokalnych wydarzeń. Taka realizacja polityki dobroczynności przyczyni się do postrzegania Grupy Polenergia jako dobrego sąsiada i wieloletniego Partnera lokalnych społeczności.

Search results