Serwis ESG

Rozwój przyszłych kadr sektora energetycznego

Kontrast
Wielkość liter - A +

Rozwój przyszłych kadr sektora energetycznego

Polenergia, zgodnie ze strategią CSR kształci przyszłe kadry sektora energetycznego.

Po raz trzeci byliśmy Partnerem Akademii Energii prowadzonej przez Fundację L. Pagi, a po raz drugi Partnerem Strategicznym tego wydarzenia. W 2021 r. w wydarzeniu brało udział 29 uczestników, Pracownicy Polenergii prowadzili łącznie 6 zajęć, w tym sesję mentoringową. W wykładach uczestniczyło 8 Pracowników Grupy. Polenergia była także opiekunem „case study”, które uczestnicy przygotowywali w czasie trwania X Edycji.

Jesteśmy u progu zmian funkcjonowania całego systemu energetycznego. Najbliższa dekada, o której będziemy mówić uczestnikom Akademii Energii, będzie decydująca dla przyszłego kształtu rynku energii w Polsce i całej Europie. Polenergia bierze aktywny udział w rozwoju energetyki odnawialnej rozwijając projekty w obszarze morskiej i lądowej energetyki wiatrowej oraz fotowoltaiki. Spółki z Grupy dostarczają czystą, zieloną energię oraz tworzą ekosystem innowacyjnych, technologicznych rozwiązań skierowanych do prosumentów, użytkowników aut elektrycznych, firm sektora MŚP, a także dużych przedsiębiorstw dostrzegających już teraz wyzwania przyszłości i konieczność zmiany sposobu korzystania z energii. O tym wszystkim opowiemy uczestnikom Akademii Energii. Nie zabraknie też dyskusji na temat rozwoju technologii wytwarzania zielonego wodoru, roli kobiet w energetyce oraz jak ważny jest zrównoważony rozwój, który jest podstawą i przyszłością europejskiego Zielonego Ładu.

Bardzo cenimy współpracę z Akademią Energii i cieszymy się, że jako Partner Strategiczny będziemy mogli po raz kolejny spotkać się i podzielić się swoimi doświadczeniami z jej uczestnikami. Partnerstwa na rzecz rozwoju kompetencji i edukacji są elementem naszej strategii ESG. Jesteśmy przekonani, że kształcenie przyszłych kadr sektora to warunek sukcesu transformacji energetycznej

Iwona Sierżęga

Iwona Sierżęga, Członkini Zarządu Polenergia SA

W 2021 wspierała Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współpraca ta będzie kontynuowana w roku 2022 r.

W 2021 roku Polenergia podpisała szereg umów ramowych  o współpracę z Uczelniami wyższymi. Jedną z tych uczelni jest Uniwersytet Gdański i Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG, z którym Polenergia podpisała ramową umowę o współpracy, a w ramach CZR i studiów podyplomowych dofinansowała dwa miejsca dla kobiet, mieszkanek gmin Ustki i Słupsk na studniach podyplomowych „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju. Morska energetyka wiatrowa” organizowanych przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu. W ramach studiów dwóch Pracowników Grupy jest również wykładowcami.

Search results