Serwis ESG

Pasieki i łąki na terenie FF Sulechów

Kontrast
Wielkość liter - A +

Pasieki i łąki na terenie FF Sulechów

Przykładem działań wzmacniających bioróżnorodność na terenie obiektów należących do Polenergii jest zasianie miododajnych łąk kwietnych i założenie pasieczyska na terenie FF Sulechów I w województwie lubuskim.

Ze względów technologicznych (odstępy pomiędzy rzędami, drogi dojazdowe) konstrukcje złożone z 30 tysięcy paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 8 MW zajmują jedynie połowę z ponad 16 hektarów areału inwestycji Sulechów I. W związku z tym Polenergia podjęła decyzję o oddaniu przyrodzie niezagospodarowanego terenu i stworzeniu na obszarze farm tzw. miododajnych łąk kwietnych, które mają służyć owadom zapylającym, w tym pszczołom. Przyczyni się to do zwiększenia różnorodności biologicznej monokultur upraw otaczających inwestycję, a na farmie przez cały okres wegetacyjny będą kwitły kolorowe kwiaty.

Na początku 2020 roku, Polenergia założyła na FF Sulechów składającą się z 10-ciu uli pasiekę, którą opiekują się wykwalifikowani pszczelarze. W lutym 2021 roku odbyła się pierwsza pozimowa wizyta pszczelarzy, podczas której zaobserwowano, że pszczoły przetrwały zimę i nie wykazują oznak chorób. Oprócz podkarmienia pszczół, pszczelarze wykonali dodatkowe prace, takie jak: czyszczenie, docieplenie oraz dezynfekcję.

Search results