Serwis ESG

Ochrona błotnika lądowego – FW Modlikowice i FW Łukaszów

Kontrast
Wielkość liter - A +

Ochrona błotnika lądowego – FW Modlikowice i FW Łukaszów

W 2014 r., kiedy ornitolodzy obserwujący ptaki w ramach monitoringu powykonawczego znaleźli na farmach wiatrowych gniazda błotniaka łąkowego, Polenergia uruchomiła program czynnej ochrony tego rzadkiego gatunku z rodziny jastrzębiowatych.

W ramach działań ochronnych w 2019 r. utrzymano schemat prac. Ogrodzono gniazda, aby podczas żniw oraz innych zabiegów agrotechnicznych pojazdy rolnicze nie zagroziły lęgom. Zapewniono ptakom również ochronę przed drapieżnikami, wysypując atestowany repelent zapachowy, całkowicie bezpieczny dla człowieka, zwierząt i środowiska. Obserwacje wykazały, że młode błotniaki łąkowe z kolejnych lęgów (2014-2019) bezpiecznie opuściły gniazdo.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Razem osobników
Liczba młodych 6 3 4 6 9 17 45
Powyższe praktyki mają na celu ochronę błotniaka łąkowego we wczesnym stadium rozwoju, co znacząco zwiększa szansę na wzrost liczebno ści populacji tego gatunku. W ten sposób Polenergia włączyła się w akcję czynnej ochrony wspomnianego ptaka w Polsce, objętą patronatem Ministerstwa Klimatu i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Zaobrączkowane osobniki udało się odnaleźć w innych krajach. W Niemczech założył gniazdo ptak z lęgu z 2014 r., a ubiegłoroczny pisklak odnaleziony został w Czechach w rejonie Brna. Ogradzanie gniazd znalezionych w wysokich zbożach to jedyna szansa na uratowanie błotniaków. Grupa Polenergia dba w ten sposób o różnorodność biologiczną na obszarze swoich farm wiatrowych.

Firma planuje rozszerzyć ochronę błotniaka łąkowego na inne swoje farmy wiatrowe znajdujące się w operacji, na których prowadzony jest monitoring ornitologiczny i gdzie zostanie stwierdzone gniazdowanie tego ptaka. Wspomniany gatunek nie wchodzi w kolizje z pracującymi turbinami – ornitolodzy nigdy nie zaobserwowali pod nimi martwych osobników.

Search results