Serwis ESG

Kształcenie przyszłych kadr sektora Morskiej Energetyki Wiatrowej

Kontrast
Wielkość liter - A +

Kształcenie przyszłych kadr sektora Morskiej Energetyki Wiatrowej

Polenergia angażuje się we współpracę z rozlicznymi ośrodkami naukowymi, żeby facylitować współpracę i przepływ wiedzy i doświadczeń między nauką a biznesem. Polenergia podpisała porozumienia z Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i objęła patronatem dwusemestralne studia podyplomowe "Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa”.

W ramach wsparcia rozwoju zawodowego kobiet w energetyce odnawialnej spółka ufundowała 2 miejsca dla studentek w ramach tych studiów.  Pracownicy Polenergii stanowią trwały element zespołu dydaktycznego tego kierunku również na innych uczelniach (np. wcześniejsza współpraca z Politechniką Gdańską przy tworzeniu kierunku dot. Rozwoju morskich farm)

Ponadto kontynuowana jest współpraca z Fundacją im. L. Pagi, gdzie Pracownicy Polenergii zajmujący się morską energetyką są prowadzącymi zajęcia dla uczestników „Akademii Energii” . Współpracujemy także z Akademią Morską w Szczecinie, gdzie staramy się systemowo wspierać kształcenie polskich kadr dla szeroko rozumianej energetyki w tym energetyki morskiej.

Search results