Serwis ESG

Dialog z pracowniczkami i pracownikami

Kontrast
Wielkość liter - A +

Dialog z pracowniczkami i pracownikami

Grupa Polenergia szanuje każdego za jego indywidualny wkład. Każdy, bez względu na staż i stanowisko, ma możliwość wyrażenia swojej opinii i przyczynienia się do sukcesu zespołu.

W tym trudnym roku, kiedy na działalność każdej firmy wpłynęła pandemia COVID-19, Grupa Polenergia dbała o utrzymanie relacji i rytuałów, które tworzyły atmosferę pracy. Organizowane były regularne spotkania z Zarządem w formie telekonferencji, podkreślano konieczność zdalnych kontaktów i utrzymywania więzi pomiędzy pracownikami. Grupa uczestniczy w projekcie „Czułość.Wolność” realizowanym przez Fundację Kulczyk Foundation, który od początku pandemii pomagał zrozumieć siebie i swoje emocje, a także wspierał w odnalezieniu równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym.

Już przed wybuchem pandemii dokładano starań, aby każdy pracownik czuł się pełnoprawną i integralną częścią firmy, czego efektem było łatwiejsze utrzymanie motywacji i zaangażowania w zespole. Firma stawia na wzajemne zaufanie i swobodę w zarządzaniu pracą, co było widoczne w jej działaniu i przystosowaniu się do pracy zdalnej w 2020 roku.

Aby jeszcze skuteczniej zarządzać zespołem, jak najczęściej przeprowadzane są ankiety, by pozostać w stałym dialogu z pracownikami. Również na przełomie 2020 i 2021 roku przeprowadzono ankietę wśród wszystkich pracowników Grupy. Miała ona na celu sprawdzenie w jakim stopniu udaje się wspólnie tworzyć przyjazne miejsce pracy i czy wsparcie firmy w badanych obszarach jest wystarczające. Wyniki ankiety na pewno pomogą w planowaniu działań w tym i kolejnych latach.

W ankiecie znalazły się pytania z następujących obszarów:

 1. Równowaga między życiem prywatnym i zawodowym
 2. Wartości firmy
 3. Diversity & Inclusion
 4. Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna
 5. Kształcenie Pracowników
 6. Działania na kolejny rok w zakresie integracji zespołu
 7. Ogólne zadowolenie z pracy

Zgodnie z przeanalizowanymi obszarami:

 • Zdecydowana większość pracowników jest zadowolona z pracy w Grupie Polenergia. Za wysoki poziom satysfakcji odpowiadają w pierwszej kolejności bardzo dobre relacje w zespołach pracowniczych oraz praca zgodna z indywidualnymi zainteresowaniami.
 • Wysoki wskaźnik zadowolenia z pracy w Grupie Polenergia budowany jest m.in. na bardzo dobrych relacjach między pracownikami, wzajemnym wspieraniu się i pomocy.
 • Najważniejszymi wartościami Grupy Polenergia, które pracownicy dostrzegają w działaniach, decyzjach, wyborach przełożonych i współpracowników, są: wzajemny szacunek, wspieranie się i równe traktowanie, a także wspieranie zrównoważonego rozwoju i dbałość o środowisko naturalne.
 • Wzajemny szacunek to jednocześnie najważniejsza wartość firmy wskazana w hierarchii ważności. Na drugim miejscu pod tym względem pracownicy umieszczają uczciwość i wysoką etykę biznesową.

Search results