Serwis ESG

Ćwiczenia strażaków – FW Puck

Kontrast
Wielkość liter - A +

Ćwiczenia strażaków – FW Puck

Od 2017 r. co roku na terenie FW Puck organizowane są ćwiczenia strażaków ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „Gdynia”.

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie strażaków z zasadami przebywania na terenie farmy wiatrowej, zasadami BHP, funkcjonowaniem oraz działaniem turbin wiatrowych. Dodatkowo przedstawiane są techniki i sprzęt alpinistyczny wykorzystywane przez personel w przypadku sytuacji awaryjnych, gdyby nastąpiła konieczność szybkiej ewakuacji. Scenariusz ćwiczeń praktycznych przewiduje ewakuację osób z gondoli na ziemię z wykorzystaniem różnych technik alpinistycznych.

Zajęcia obejmują również praktyczne sprawdzenie przygotowania obiektu do działań ratowniczo-gaśniczych oraz wypracowanie taktyki gaszenia pożarów instalacji elektrycznej siłowni wiatrowej o mocy 2 MW. Szkolenia mają na celu sprawdzenie procedur postępowania na wypadek wybuchu pożaru, ogłoszenia alarmu i ewakuacji osób, kontrolę organizacji systemu łączności i stanowisk gaśniczych, a także przećwiczenie ewakuacji poszkodowanych z wysokości i udzielania pomocy na miejscu zdarzenia.

Spółki z Grupy Polenergia chętnie pomagają w organizacji tego typu szkoleń. Współpraca ze Strażą Pożarną i innymi służbami czuwającymi nad bezpieczeństwem jest dla nich bardzo ważnym elementem realizacji strategii na rzecz bezpieczeństwa w miejscu pracy. Celem Polenergii jest zwiększenie świadomości pracowników i włączenie ich we wspólną odpowiedzialność za BHP. Firma pragnie również dzielić się swoim doświadczeniem z podwykonawcami i partnerami.

Search results