Serwis ESG

Budowa etycznego łańcucha dostaw projektów morskich farm wiatrowych

Kontrast
Wielkość liter - A +

Budowa etycznego łańcucha dostaw projektów morskich farm wiatrowych

Polenergia, realizując projekty w polskiej strefie Morza Bałtyckiego, na każdym etapie prac dba o budowę krajowych zasobów. Zatrudniała polskich wykonawców analiz, ekspertyz, badań środowiskowych oraz dokumentacji tworzonej na potrzeby pierwszych decyzji lokalizacyjnych i środowiskowych.

Jako inwestor planujący długoterminowe zaangażowanie w rozwój projektów morskiej energetyki wiatrowej, Polenergia razem ze swoim partnerem, firmą Equinor, zamierza wdrożyć kompleksowy plan działań, który w najbliższych latach będzie wspierał polskich dostawców w budowaniu konkurencyjności, tak aby z sukcesem mogli włączać się w łańcuch dostaw projektów morskich farm wiatrowych. Aktywne angażowanie polskich firm w budowanie kompetencji, inicjowanie dialogu z podmiotami branżowymi czy wsparcie w promocji na rynkach zagranicznych są jednymi z kluczowych aktywności w zakresie wspierania rozwoju potencjału dostaw krajowych.

W maju 2019 r., korzystając ze wsparcia PTMEW, Polenergia i Equinor zorganizowali wydarzenie pod nazwą „Dzień dostawcy”, które umożliwiło dostawcom bezpośrednie spotkania i zapoznanie się z zespołem projektowym. W wydarzeniu uczestniczyło 225 przedsiębiorców, którzy wzięli udział w 156 spotkaniach bezpośrednich. Celem „Dnia dostawcy” było zapoznanie polskich firm z kluczowymi parametrami projektów MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III, przedstawienie im procedur i strategii zakupowych Spółki oraz zwiększenie zrozumienia charakterystyki polskiego przemysłu przez zespół projektowy Spółki.

W ramach kontynuacji dialogu z dostawcami, Polenergia i jej partner, Equinor, w październiku 2020 r. zorganizowali wydarzenie pod nazwą „Warsztaty dla dostawców MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III”. Ze względu na pandemię COVID-19 serię sześciu warsztatów przeprowadzono online. Warsztaty pozwoliły na zainicjowanie dobrych relacji i dialogu między międzynarodowymi dostawcami technologii w zakresie energetyki morskiej a polskimi firmami. Pośrednim celem cyklu było udzielenie wsparcia polskim dostawcom, aby jak najszybciej mogli rozpocząć proces certyfikacji, który umożliwi większej liczbie przedsiębiorstw uczestnictwo w łańcuchu dostaw planowanych morskich farm wiatrowych.

Search results