Serwis ESG

Budki dla sów na terenie FW Dębsk

Kontrast
Wielkość liter - A +

Budki dla sów na terenie FW Dębsk

W czasie nadzoru przyrodniczego, prowadzonego na terenie budowy Farmy Wiatrowej Dębsk, przyrodnicy stwierdzili obecność pójdźki zwyczajnej, ptaka z rodziny puszczykowatych.

W Polsce jest to bardzo rzadki ptak lęgowy (w latach 2008–2012 jej liczebność na terenie kraju szacowano na 500 –1000 par), dlatego też Polenergia postanowiła w okolicy rozwiesić budki lęgowe, co ma przyczynić się do zwiększenia lokalnej populacji.

Aby znaleźć najbardziej korzystne miejsca do powieszenia budek, w działania włączono mieszkańców oraz Urząd Gminy Żuromin, którzy w porozumieniu z firmą prowadzącą nadzór przyrodniczy znaleźli odpowiednie lokalizacje.

Prace terenowe związane z projektem wspierającym ochronę różnorodności lokalnej awifauny przeprowadzono w styczniu 2021 roku. Podczas akcji zamontowano łącznie 8 budek dla pójdźki. Większość z nich umieszczono na drzewach, a także na budynkach gospodarczych. Dwie budki zostały zainstalowane na terenie szkół w Chamsku i Kliczewie Dużym. Budki umożliwiające gniazdowanie tej rzadkiej sowie znajdują się w miejscowościach: Olszewo, Kosewo, Chamsk, Dębsk, Sadowo, Cierpigórz i Kliczewo Duże.

Ponadto, podczas prac terenowych związanych z montażem budek dla pójdźki, przy szkole w Chamsku, stwierdzono zimowisko sów uszatek.

Aby szerzej zakomunikować działania Spółki i jednocześnie uwrażliwić lokalną społeczność na cenne przyrodniczo gatunki, planowane jest przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjnych dla dzieci ze szkoły w Chamsku.

Polenergia przykłada dużą wagę do aspektów edukacyjnych, dlatego inwestuje w edukację, biorąc na siebie odpowiedzialność za podnoszenie świadomości w obszarze bioróżnorodności.

Search results