Serwis ESG

Etyka i przeciwdziałanie korupcji

Kontrast
Wielkość liter - A +

Etyka i przeciwdziałanie korupcji

Wszystkie zasady, którymi Grupa Polenergia kieruje się w swojej działalności, komunikowane są poprzez publicznie dostępną Politykę środowiskowo-społeczną oraz Strategię społecznej odpowiedzialności biznesu.

  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3
  • 205-3
  • 406-1

Istotne są dla nas transparentność działania i niedopuszczanie do przypadków korupcji – kładziemy nacisk na te kwestie podczas szkoleń pracowników. Wzmacniamy kulturę etyczną w organizacji poprzez podnoszenie wiedzy pracowników oraz tworząc niezbędne narzędzia do zarządzania tymi zagadnieniami (Kodeks Etyki Grupy Polenergia).

Zarówno pracownicy Polenergii, jak i jej partnerzy zobowiązani są do kształtowania kultury pracy zgodnej z wartościami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz zasadami Programu Etycznego UN Global Compact.

Grupa przystąpiła do Programu Etycznego Global Compact oraz do Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju „Razem dla Środowiska” w 2017 roku.

Kodeks Etyki Grupy Polenergia przewiduje możliwość zgłaszania nadużyć do Komisji Etyki. Umowy z pracownikami oraz z partnerami biznesowymi zawierają postanowienia dotyczące przestrzegania zasad etycznych oraz dbania o środowisko naturalne i lokalne społeczności.

0

przypadków korupcji i dyskryminacji w 2020 r.

Grupa przestrzega zasad uczciwej konkurencji podczas wyboru dostawców i wykonawców, działa w sposób pozbawiony jakichkolwiek znamion korupcji. Ponadto spełnia najwyższe standardy ochrony środowiska oraz pracy i tego samego oczekuje od podmiotów, z którymi współpracuje.

Wyniki wyszukiwania