Serwis ESG

Strategia Rozwoju Grupy na lata 2020-2024

Kontrast
Wielkość liter - A +

Strategia Rozwoju Grupy na lata 2020-2024

Polenergia podobnie jak jej akcjonariusze nie tylko stawia na rozwój w wymiarze ekonomicznym, lecz także kieruje się odpowiedzialnością społeczną za obecne i przyszłe pokolenia.

Dlatego stojąc u progu ogromnej transformacji krajowego i europejskiego rynku energii, ambicją i misją Grupy jest wspieranie wysiłków związanych z procesem polskiej transformacji energetycznej oraz rozwojem gospodarki niskoemisyjnej. Budowanie wartości dla akcjonariuszy, dalszy wzrost organiczny poprzez rozwój projektów morskich i lądowych farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych to nadrzędne cele, które w najbliższych pięciu latach będą realizowane przez spółkę.

Teraz jesteśmy silniejsi niż kiedykolwiek wcześniej i jesteśmy gotowi kształtować przyszłość rynku energii w Polsce. Po pełnej implementacji strategii umocnimy swoją pozycję w gronie liderów rynku OZE. Będziemy nie tylko Grupą o zwiększonej skali działania w rozumieniu zainstalowanych mocy oraz wypracowywanych wyników, lecz przede wszystkim Grupą o wielkim potencjale wzrostu wynikającym z dalszego organicznego rozwoju projektów odnawialnych oraz zajęcia pozycji pozwalającej na rozwój w oparciu o produkcję i spalanie wodoru.

dr Michał Michalski

Prezes Zarządu Polenergii

Polska transformacja energetyczna nie może odbyć się bez zaangażowania w realizację projektów farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Dlatego Polenergia wspólnie z Equinor jako liderzy rynku morskich farm wiatrowych w Polsce planują dalszy rozwój i osiągnięcie etapu gotowości do budowy 1 440 MW na Bałtyku do 2023 roku. Ponadto do 2024 roku Spółka planuje także budowę i uruchomienie projektów lądowych farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych o łącznej mocy 315 MW, z czego 199 MW dotyczy projektów lądowych farm wiatrowych, które już uzyskały wsparcie w ostatnich aukcjach.

Zgodnie z nową strategią, aby skutecznie zbilansować portfel wytwórczy, Polenergia będzie rozwijała zaawansowane technologie gazowe, realizując inwestycje w bloki kogeneracyjne zasilające odbiorców przemysłowych. Będą one stanowiły również przyczółek dla wielkiej transformacji wodorowej, do której Grupa w najbliższych latach chce być w pełni przygotowana. Zarówno istniejąca elektrociepłownia w Nowej Sarzynie, jak i planowane nowe bloki gazowe mają być gotowe do spalania zielonego wodoru, co przyczyni się do budowy w przyszłości całkowicie zeroemisyjnej grupy energetycznej.

Dalszy rozwój budownictwa mieszkaniowego stwarza szanse na zwiększenie bazy klientów, dla których Polenergia będzie świadczyła usługi dystrybucyjne oraz sprzedawała energię elektryczną pochodzącą z własnych aktywów wytwórczych. Zielona energia będzie trafiała wprost do odbiorców biznesowych i indywidualnych, w modelu dopasowanym bezpośrednio do ich potrzeb. Grupa rozszerzy również ofertę produktową o nowe usługi, takie jak instalacje fotowoltaiczne dla prosumentów oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Spółka ma już zabezpieczone środki na realizację części strategii. Pochodzą one z zysków wypracowanych przez aktywa operacyjne oraz pożyczki udzielonej przez wiodącego akcjonariusza. Jednak realizacja całej strategii Grupy wymaga dodatkowych środków w wysokości co najmniej pół miliarda złotych. Kwota ta nie uwzględnia jednak szacowanego obecnie na poziomie co najmniej 2,6 miliarda złotych kapitału własnego potrzebnego do finansowania, przy współudziale finansowania dłużnego, budowy MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III  . Decyzja o zakresie i sposobie udziału Polenergii w fazie budowy i eksploatacji projektów morskich farm wiatrowych zostanie podjęta na późniejszym etapie, z uwzględnieniem oceny atrakcyjności tych projektów i dostępności źródeł finansowania.

Wyniki wyszukiwania