Serwis ESG

Dystrybucja i eMobility

Kontrast
Wielkość liter - A +

Dystrybucja i eMobility

Dystrybucja energii

Polenergia Dystrybucja jest dystrybutorem i dostawcą energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych, mieszkaniowych i handlowych, między innymi osiedli mieszkalnych, zakładów produkcyjnych, biurowców i centrów handlowych. Spółka prowadzi działalność w różnych regionach, przy czym szczególną rolę odgrywa warszawski oddział dystrybucyjny. Polenergia Dystrybucja jest największym niezależnym operatorem sieci dystrybucyjnej, na większą skalę działają jedynie cztery spółki należące do Skarbu Państwa. Jest również drugim największym OSD w Warszawie, po spółce innogy.

Polenergia Dystrybucja zarządza łącznie 44 projektami (obszarami) na terenie całego kraju, a dodatkowo 92 projekty znajdują się w fazie rozwoju zgodnie z planem inwestycyjnym do 2025 roku, zatwierdzonym przez Urząd Regulacji Energetyki. Plan ten zakłada, że Spółka zanotuje wzrost liczby przyłączonych odbiorców z aktualnych 18 tysięcy do 70 tysięcy w roku 2025.

W związku z dużym wzrostem liczby nowych inwestycji mieszkaniowych na terenie południowej Polski Spółka w lutym 2020 otworzyła nowe Biuro Obsługi Klientów w Krakowie przy ulicy Stachowskiego.

Spółka mocno rozwija swoją ofertę nowoczesnych kanałów obsługi klientów oraz produktów i usług przeznaczonych dlaposzczególnych segmentów klientów. Od początku 2021 roku Klienci POLD mogą korzystać z portalu obsługi Klientów moja.polenergia.pl, dostępnego zarówno w wersji online, jak i w postaci aplikacji mobilnej. Równocześnie wprowadzono w pełni cyfrowy proces zawierania umowy z klientami z segmentu gospodarstwa domowe i małe firmy poprzez przeznaczoną do tegostronę wlaczprad.polenergia.pl. Są to działania zmierzające do osiągnięcia maksymalnej efektywności działania oraz zapewnieniacustomer experience na najwyższym poziomie.

Poza standardem w postaci comiesięcznych rozliczeń za rzeczywiście zużytą energię oraz wygodnych płatności poprzez moja.polenergia.pl POLD proponuje swoim Klientom z segmentu gospodarstwa domowe oraz małe firmy produkty z gwarancją ceny i gwarancją rabatu nawet do trzech lat.  Dodatkowo Klienci mogą skorzystać z dodatkowych usług oferowanych w ramach linii „pomocny pakiet” czy też „pomoc fachowców”. Równocześnie Spółka oferuje energię elektryczną dla pozostałych segmentów w oparciu o standardowe cenniki lub rozwiązania dobrane indywidualnie na potrzeby klientów.

Grupa Polenergia wdraża do oferty produkty oraz usługi z obszaru elektromobilności. Już w 2021 roku klienci Polenergii Dystrybucja będą mogli skorzystać z kompleksowej oferty produktowej stacji ładowania samochodów elektrycznych wraz z kompleksowym pakietem technicznym obejmujących doradztwo, projektowanie oraz montaż stacji.

Dodatkowo Spółka prowadzi projekty z zakresu fotowoltaiki (produkcja prądu na potrzeby budynków) oraz elektromobilności (rozwój sieci ładowarek do samochodów elektrycznych). Inwestowanie w nowe technologie, uniezależniające odbiorców od rozwiązań opartych o paliwa kopalne, przynosi olbrzymie korzyści, nie tylko ekonomiczne – pozwala bowiem ograniczać emisję CO2 i walczyć z problemem smogu. Nasycenie rynku proekologicznymi instalacjami przyczyni się do wzrostu świadomości społeczeństwa, a pośrednio może przyspieszyć zmiany legislacyjne w odniesieniu do energetyki prosumenckiej.

Inna Spółka Grupy Polenergia, Polenergia Kogeneracja, jest dystrybutorem gazu ziemnego skoncentrowanym na zaopatrywaniu zakładów przemysłowych z wykorzystaniem własnej infrastruktury dystrybucyjnej. Aktualnie Spółka świadczy usługę dystrybucji paliw gazowych dla klienta przemysłowego w Tomaszowie Mazowieckim, z rocznym wolumenem dystrybuowanego gazu ziemnego rzędu 300 GWh.

Wyniki wyszukiwania