Serwis ESG

Przygotowanie do budowy FW Szymankowo

Kontrast
Wielkość liter - A +

Przygotowanie do budowy FW Szymankowo

Na przełomie 2019 i 2020 r. trwały prace przygotowawcze do budowy. Lokalna społeczność została poinformowana o rozpoczęciu inwestycji.

W gminie Miłoradz powstał punkt konsultacyjny, w którym udostępnione zostały wszystkie materiały dotyczące projektu, a także dane kontaktowe do kierownika budowy i Działu Ochrony Środowiska Grupy.

Wykonawcy robót budowlanych w czasie narad koordynacyjnych zostali zapoznani z wymogami środowiskowymi dla projektu oraz z nadzorem przyrodniczym, który zgodnie z praktykami Grupy będzie czuwał nad przebiegiem prac ziemnych. Firmy, z którymi współpracuje Polenergia, zobowiązały się do przestrzegania jej standardów etycznych (dowiedz się więcej).

Rozpoczęcie prac będzie się wiązało również z przygotowaniem planu użytkowania dróg do transportu materiałów budowlanych i samych turbin. Plan ten będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców okolicznych miejscowości i zostanie uzgodniony z lokalnymi władzami. Również po stronie partnerów Grupy zostaną wyznaczone osoby do kontaktu, do których będzie można składać wszelkie uwagi i pytania odnośnie do budowy i organizacji prac.

Wyniki wyszukiwania