Serwis ESG

Pandemia COVID-19 a bezpieczeństwo pracowników

Kontrast
Wielkość liter - A +

Pandemia COVID-19 a bezpieczeństwo pracowników

Ankieta satysfakcji pracowników za 2020 rok oceniła organizację pracy zdalnej podczas pandemii jako bardzo dobrą. Aż 72% pracowniczek i pracowników oceniło ją bardzo pozytywnie.

Polenergia podjęła szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom podczas pandemii COVID-19. Wszyscy pracownicy i współpracownicy firmy otrzymali możliwość pracy zdalnej. Zostali oni wyposażeni w przenośny sprzęt IT z odpowiednim oprogramowaniem i narzędziami. Zakupiono dodatkowe przenośne drukarki dla stanowisk wymagających pracy z dokumentami w formie wydruków. Po pandemii drukarki pozostaną do dyspozycji pracowników, którzy będą kontynuować pracę w systemie home office.

Biuro Polenergii zostało dostosowane w sposób zabezpieczający tych pracowników, których obecność była w nim niezbędna. Otrzymali oni zalecenia odnośnie zasad bezpiecznego przebywania i wykonywania obowiązków służbowych w biurze. Zapewniono im płyny i żele dezynfekcyjne, rękawiczki i maseczki ochronne. Przeorganizowano pracę recepcji poprzez zmianę godzin pracy, wprowadzenie pracy w systemie zmianowym oraz otwarcie jej w określone dni tygodnia. Zapewniono min. 1,5 m odległości pomiędzy stanowiskami pracy oraz ograniczono bezpośrednie kontakty z dostawcami.

Do centrali i na obiekty zakupiono pakiet testów SARS CoV-2 metodą RT-PCR na wypadek, gdyby pracownicy musieli nagle wykonać takie badania. W szczególności dotyczyło to pracowników i podwykonawców nadzorujących prace budowlane przy realizowanych projektach. Wraz z rozwojem pandemii centralę i obiekty zaopatrzono też w koncentratory tlenu do wykorzystania przez pracowników i ich rodziny.

Wszystkie realizowane działania skupiają się przede wszystkim na bezpieczeństwie pracowników Polenergii oraz ich rodzin. Stawiany cel to zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy oraz poczucia bezpieczeństwa w sytuacji ewentualnego zagrożenia zdrowia.

Wyniki wyszukiwania